Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документациите