Аеронавигационно обслужване

Техническа дейност

Набор от дейности, свързани с определяне на необходимост, придобиване, инсталиране и поддържане в експлоатация на системи за комуникация (земя-земя и въздух-земя), наземни системи, използвани за въздушна навигация (на летищата, районите на летищата и по маршрута), обзор на въздушното пространство (за целите на контрола на въздушното движение, осъществяван от отговорните за това органи) и автоматизирани системи за управление на въздушното движение.

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Основната дейност на дирекция „Информационни системи“ е свързана с предоставяне на ИТ услуги в системата на ДП РВД, насочени към обезпечаване на съществуващите работни процеси чрез внедряване на съвременни информационни технологии и създаване на предпоставки за тяхното оптимално използване.

Виж повече