Дейности

Начало / Дейности

Дейности

Аеронавигационно обслужване

rvd

Аеронавигационното обслужване е общ термин, който включва обслужване, свързано с управление на въздушното движение (УВД), изграждане, управление и поддържане на системи за комуникация, навигация и обзор (КНО) и предоставяне на аеронавигационно информационно обслужване (АИО) включително и управление на аеронавигационната информация (AIM). Тези видове обслужване се предоставят във всяка фаза от полета на въздухоплавателните средства на летищата, в районите на летищата и при обслужване по маршрута между летището на излитане и летището на кацане.

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ предоставя АНО във въздушното пространство и на летищата, за които е определено със закон или заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В Република България Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
предоставя обслужване на международните летища Бургас, Варна, Горна Оряховица, Пловдив и София, както и в
района за полетна информация София. На базата на двустранно споразумение в рамките на функционален блок от въздушно пространство „Дунав“, ДП РВД предоставя обслужване и във въздушното пространство на Румъния в презграничен сектор DF1. Съответно сертифицирания в Румъния доставчик на АНО предоставя аеронавигационно обслужване в презграничен сектор DF2.

Виж повече

ПРОГРАМА ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА В ДП РВД (SMACS)

Динамичното развитие на въздушния транспорт през последните десетилетия води до риск от увеличаване
на абсолютния дял на авиационните инциденти. Ръководителите на полети са сред групите служители, изложени в по-голяма степен на вероятност от критични събития. По тази причина, програмите за психосоциална подкрепа след критично събитие са част от Културата по безопасност на всяка авиационна организация.

Още информация