Програма за психосоциална подкрепа в ДП РВД (SMACS) | ДП РВД

Програма за психосоциална подкрепа в ДП РВД (SMACS)

Динамичното развитие на въздушния транспорт през последните десетилетия води до риск от увеличаване на абсолютния дял на авиационните инциденти. Ръководителите на полети са сред групите служители, изложени в по-голяма степен на вероятност от критични събития. Преживяването на такива събития може да затрудни професионалната дейност, да доведе до продължителни психосоматични проблеми на засегнатите лица и финансови загуби за организацията.

По тази причина, програмите за психосоциална подкрепа след критично събитие са част от Културата по безопасност на всяка авиационна организация.

“Критично събитие” при ръководителите на полети е „ситуация, която кара ръководителя на полети да изпитва необичайно силни емоционални реакции.”

През 2008 г., Евроконтрол разработи и публикува ръководство за въвеждане на програми за управление на стреса след критично събитие сред страните-членки - „CISM Implementation Guidelines”.

Част от държавите и организациите от областта на авиацията въвеждат собствени системи за управление на стреса под различни наименования, но прилагащи принципите на CISM (Critical Incident Stress Management). Такъв пример е испанската асоциация на пилотите от гражданското въздухоплаване (Association Española de Pilotos - AEP), която въведе програма под наименованието Critical Incident Response Program (CIRP).

През 2014 година в ДП РВД стартира инициатива за разработване и въвеждане на система за оказване на психосоциална подкрепа на ръководителите на полети, преживяли критично събитие под формата на Програма за психосоциална подкрепа – SMACS (Stress Management for ATCOs in Critical Situations).

Към момента, 24 ръководители на полети от Районния и Летищните центрове за ОВД на ДП РВД са обучени за оказване на такъв вид подкрепа. Т. нар. “peers” или „подкрепящи колеги“ работят съобразно възприетите правила и добри практики в областта. В психологическата практика е доказано, че всеки служител, преживял необичайно негативно събитие в работния процес или от лично естество, може да възстанови по-бързо състоянието си и да подобри качеството си на живот и работа, споделяйки с колега или специалист.

В системите, в които рискът за възникване на критични събития е висок, каквато е системата на ДП РВД, тези програми включват оказване на специализирана интервенция от специалисти по спешна психологическа помощ и специално обучени служители от средите на професията на служителя, преживял критично събитие, на принципа «колега подпомага колега». Чрез този метод се постига намаляване на негативните последици от събитието, по-бързо стабилизиране и преминаване към нормално функциониране и работа на служителя, а същевременно и подобряване на безопасността на полетите и намаляване на финансовите загуби за организацията.

Още информация