Зa ДП РВД

Начало / Зa ДП РВД / Система за управление

Система за управление

В ДП „Ръководство на въздушното движение“ (BULATSA) е въведена Интегрирана система за управление (ИСУ), покриваща областите качество, сигурност, информационна сигурност, околна среда, здраве и безопасност  при работа. Документирана и сертифицирана по международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и ISO/IEC 27001, като неразделна част от общата система за управление в ДП РВД, ИСУ съответства на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, по отношение на системата за управление на доставчика на УВД/АНО, като е частично интегрирана и допълваща се със Системата за управление на безопасността (СУБ) в BULATSA.

Интегрираната система за управление е с обхват: „Управление на въздушното движение (УВД), аеронавигационно обслужване (АНО) и други услуги, включващи: обслужване на въздушното движение, управление на въздушното пространство, управление потоците въздушно движение, комуникационно, навигационно и обзорно обслужване, аеронавигационно информационно обслужване, аеронавигационно метеорологично обслужване, разработване на процедури за полети и обучение на кадри за УВД/АНО.“

Политика за безпристрастно отношение (JUST CULTURE)

rvd Приоритетното развитие на политиката за безпристрастно отношение (Just Culture) като част от културата по безопасност цели да осигури правилното отношение на служителите на ДП РВД към осигуряване на безопасността, важността на системата за докладване на събития, свързани с безопасността и тяхното разследване, както и на решенията на ръководството на ДП РВД за осигуряване и непрекъснато подобряване нивата по безопасност чрез постоянен систематичен подход. Осигуряването на високи нива по безопасност е с голяма полза за обществото и гаранция за устойчиво развитие на авиационния бизнес.

Виж повече