Инфоцентър

Начало / Инфоцентър

Инфоцентър

„Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Платежни и свързани услуги от кредитна институция“ на ДП РВД

Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“ на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отправя Покана за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“ Участниците в избора на изпълнител на финансови услуги към датата на подаване…

Виж още