Инфоцентър

Начало / Инфоцентър

Инфоцентър

Годишна среща на мениджмънта на Gate One

На 22 февруари 2021 г. се проведе годишната среща на изпълнителните директори на Gate One. На виртуалното си събитие главните изпълнителни директори на Gate One обмениха мнения с г-н Якопо Присиноти, директор УМ на Евроконтрол, относно последните най-важни събития в сферата на УВД, включително въздействието на CoViD-19, екологичните предизвикателства, пред които е изправен авиационният сектор, SES 2+, ефективността на мрежата и одитът от Делойт на дейностите на Евроконтрол

Виж още