Дейности

Начало / Дейности / Аеронавигационно обслужване

Аеронавигационно обслужване

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

Управление на въздушното движение (УВД) е съвкупност от бордни и наземни функции (обслужване на въздушното движение, управление на въздушното пространство и управление на потока на въздушното движение) за осигуряване на безопасност и ефективност на движението на въздухоплавателните средства във всеки етап на полета.

Виж повече

МЕТЕОРОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

Метеорологичната информация се предоставя на ползвателите с цел повишаване на безопасността, редовността и ефективността на гражданското въздухоплаване.

Виж повече

АЕРОНАВИГАЦИОННО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Аеронавигационната информация/данни се публикува като интегриран аеронавигационен информационен пакет

Виж повече

ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Набор от дейности, свързани с определяне на необходимост, придобиване, инсталиране и поддържане в експлоатация на системи за комуникация (земя-земя и въздух-земя), наземни системи, използвани за въздушна навигация (на летищата, районите на летищата и по маршрута), обзор на въздушното пространство (за целите на контрола на въздушното движение, осъществяван от отговорните за това органи) и автоматизирани системи за управление на въздушното движение.

Виж повече

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Основната дейност на дирекция „Информационни системи“ е свързана с предоставяне на ИТ услуги в системата на ДП РВД, насочени към обезпечаване на съществуващите работни процеси чрез внедряване на съвременни информационни технологии и създаване на предпоставки за тяхното оптимално използване.

Виж повече