Ръководство на въздушното движение | ДП РВД

Стани ръководител полети

Стани ръководител полети

Аеронавигационно обслужване

"Управление на въздушното движение" е съвкупност
от бордни и наземни функции за осигуряване
на безопасност и ефективност на движението
на въздухоплавателните средства
във всеки етап на полета.

Добре дошли в сайта на ДП РВД

е-Услуги

ДП “Ръководство на въздушното движение” предоставя достъп на авиационни ползватели
до сборник аеронавигационна информация и публикация (AIP) на Република България, авиометеорологични услуги, план за използване
на въздушното пространство и планиране на полети по ПВП.