Нужната аеронавигационна информация на едно място

Стани ръководител на полети

Е-услуги

ДП “Ръководство на въздушното движение” предоставя достъп на авиационни ползватели до сборник аеронавигационна информация и публикация (AIP) на Република България, авиометеорологични услуги, план за използване на въздушното пространство и планиране на полети по ПВП.

Актуална информация

Кариери

Обслужени полети

кацащи
излитащи
прелитащи
вътрешни

за