КАНДИДАТСТВАЙ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕТИ

Начало / КАНДИДАТСТВАЙ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕТИ

За да придобиете правото да упражнявате професията „Ръководител на полети“ (РП), е необходимо да отговаряте на определени изисквания, да преминете отделните етапи на подбора и да завършите успешно професионалното обучение за длъжността.

Препинателните знаци не са разрешени, с изключение на точка, тире, апострофи и долна черта.
Валиден имейл адрес. Всички имейли от системата ще бъдат изпращани на този адрес. Адресът на електронната поща няма да бъде публично достояние и ще бъде използван само ако желаете да получите нова парола или да получавате определени новини или известия по електронна поща.
Въведете парола за новия акаунт и в двете полета.

Име, презиме и фамилия на кандидата.
Въведете имената си на латиница в реда и начина, по който са изписани в личната Ви карта.
Избери файл Актуална снимка на кандидата. Размерът на файловете трябва да бъде по-малък от 5MB. Позволени файлови разширения: png gif jpg jpeg.
Единен граждански номер на кандидата.
Номер на лична карта на кандидата.
Постоянен адрес на местоживеене (по лична карта).
Адрес за контакт
Избери файл Прикачете автобиография в Europass формат. Свали бланка. Размерът на файловете трябва да бъде по-малък от 5MB. Позволени файлови разширения: pdf doc docx.
Избери файл
Избери файл Прикачете копие от сканирана и подписана за „Вярно с оригинала“ диплома. Размерът на файловете трябва да бъде по-малък от 5MB. Позволени файлови разширения: pdf jpg jpeg zip rar.
Избери файл Приложения към дипломата, ако има такива. Всички приложения трябва да са подписани за „Вярно с оригинала“. Размерът на файловете трябва да бъде по-малък от 5MB. Позволени файлови разширения: pdf jpg jpeg zip rar.
Избери файл Мотивационно писмо, квалификации и т.н. при желание на кандидата. Размерът на файловете трябва да бъде по-малък от 5MB. Позволени файлови разширения: pdf jpg jpeg zip rar.
ДП РВД прилага стриктно правилата, наложени от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на личните данни.
В тази връзка и в съответствие с изискванията на посочения регламент, е необходимо да дадете Вашето съгласие да обработваме и съхраняваме предоставената от Вас информация.
Съгласието ще се счита за получено след въвеждане на Вашето потребителско име и парола.
Информацията от Вашия профил ще бъде използвана единствено за целите на предоставяната услуга, за да контактуваме с Вас, във връзка с достъпа Ви до сайта и информационната сигурност до приключване на подбора, освен ако не се налага запазване на данните за статистически цели.
Вие сте в правото си по всяко време да оттеглите съгласието си към ДП РВД за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни.
НЕ СЪМ поставен/а под запрещение;
НЕ СЪМ осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
НЕ СЪМ лишен/а по съответен ред от правото да заемам длъжността, за която кандидатствам.