Безопасност

Начало / Безопасност

Безопасност

УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

В съответствие с изискванията на Регламент ЕО № 1035/2011 г, в ДП РВД е въведена Система за управление на безопасността. СУБ обхваща всички дейности по предоставяне на аеронавигационно обслужване – обслужване на въздушното движение, комуникационно, навигационно и обзорно обслужване; аеронавигационно метеорологично обслужване и аеронавигационно информационно обслужване, както и дейностите по управление на въздушното пространство и управление на потоците въздушно движение. Системата за управление на безопасността в ДП РВД е съвкупност от дейности за постигане, осигуряване и поддържане на високо ниво на безопасност.

Виж повече

СИСТЕМА ЗА ДОБРОВОЛНО ДОКЛАДВАНЕ

В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 376/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 април 2014 година за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, ДП РВД въвежда система за доброволно докладване (VOR), с цел  физическите лица да докладват сведения за събития, свързани с авиационната безопасност.

Виж повече