Управление на безопасността | ДП РВД

Управление на безопасността

В съответствие с изискванията на Регламент ЕО № 1035/2011 г., в ДП РВД е въведена Система за управление на безопасността (СУБ). СУБ обхваща всички дейности по управление на въздушното движение и предоставяне на аеронавигационно обслужване (УВД/АНО) – обслужване на въздушното движение, комуникационно, навигационно и обзорно обслужване, аеронавигационно метеорологично обслужване и аеронавигационно информационно обслужване, както и дейностите по управление на въздушното пространство и управление на потоците въздушно движение. Системата за управление на безопасността в ДП РВД е съвкупност от дейности за постигане, осигуряване и поддържане на високо ниво на безопасност.

Успехът при изграждането и функционирането на СУБ е в позитивното отношение на служителите и наличието на култура по безопасност на всички нива в ДП РВД. Ръководството на предприятието е длъжно да управлява активно безопасността и да я разглежда като неразделна част от цялостното управление.

Доклад за събитие, свързано с безопасността на УВД
72 KB