Зa ДП РВД

Начало / Зa ДП РВД / Да разкрием повече за себе си

Да разкрием повече за себе си

В началото го можели само птиците

В началото, в небето били само птиците. Имало достатъчно място за всички летящи живи същества. Във въздуха, те са се разминавали успешно благодарение на своите сетива - най-често зрение. Много години по-късно, това ще се практикува и от пилотите, като ще бъде наречено „визуална сепарация“.

Когато птиците летят в ято, те имат строго определен водач и ред за това кой и кога да води. Тези принципи са използвани и от хората при пилотиране на няколко въздухоплавателни средства в група.

Човекът полита

Човекът полита. Той сам проектира и конструира въздухоплавателните средства. Изучава птиците и заимства много от тяхната природа и начина им на летене.

Какво научихме от природата

Има учебни заведения, в които аеродинамиката на щъркела, неговата ориентация в пространството с използване на електромагнитните вълни на земята и принципите му на летене, се изучават като модел от бъдещите авиационни специалисти.

На небето, като на земята

Въздухоплавателните средства стават все повече и повече. Небето започва да „отеснява“.

Появява се необходимостта от организация на въздушното пространство.

Човекът създава въздушните трасета по подобие на пътищата, които години наред е прокарвал на земята. Той разделя въздушното пространство на части, така както е постъпвал със своите ниви и имения. Така се появяват райони за полети на граждански или военни въздухоплавателни средства, забранени, ограничени и опасни зони и др.

Основна задача при организацията на въздушното пространство е да бъдат удовлетворени нуждите на всички ползватели – авиокомпании, военновъздушни сили, частли лица. Специалистите, отговорни за създаването на тази организация, се наричат дизайнери на въздушното пространство.

1988 г.
2018 г.

Правилата за полети

Хората разбират, че както на земята, така и във въздуха трябва да има правила и тези правила трябва да са еднакви и да важат за всички. Наричат ги правила за полети.

Хората започват да летят все по-далеч и все по-високо. Появява се необходимостта да поддържат своята ориентировка в пространството. Така възниква въздушната навигация. Много от нейните принципи са взети от морската навигация - добре позната и доказала се във времето. От нея идват голяма част от терминологията във въздухоплаването - борд, курс, възел, морска миля, пътна линия. По аналогия на повърхността на морето, въздушното пространство е разделено на множество повърхности с различна височина на полета.

Необходим е контрол

Макар въздушното пространство да е организирано и да има правила във въздуха, е необходимо някой да контролира всичко това. Някой, който помага всички полети да завършат благополучно.

Това са ръководителите на полети.

Ръководителите на полети са хората, които съдействат на екипажите на въздухоплавателните средства да изпълнят полета си, така както са го планирали от летището на излитане, по желания от тях маршрут и височина, до летището за кацане. Ръководителите на полети подпомагат екипажа при изпълнението на полета, както в нормали условия, така и в извънредни и аварийни ситуации.

ЛЕТИЩНА КОНТРОЛНА КУЛА

Ръководителите на полети от летищната контролна кула наблюдават въздухоплавателните средства визуално или с обзорни системи.

Те са отговорни за обслужване на трафика по маневрената площ на летището и дават разрешения за излитане и кацане на въздухоплавателните средства.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ НА ПОДХОДА

Ръководителите на полети от органа за контрол на подхода осигуряват сепарация на въздушния трафик в летищните контролирани райони.

Те подреждат въздухоплавателните средства след излитане и преди кацане с помощта на обзорни средства, като при нужда могат да назначават и зони за изчакване.

РАЙОНЕН КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР

Ръководителите на полети от районния контролен център осигуряват сепарация на въздушния трафик в контролираните райони. Те са отговорни за подреждане на полетите по въздушните трасета, като за това използват и обзорни системи.

Поради голямото количество на въздухоплавателните средства, тези райони се разделят на множество сектори, което позволява безопасното обслужване на по-голям брой полети едновременно.

Не без участието на времето

Метеорологичните условия оказват силно влияние върху въздухоплавателните средства. Често те са определящи за избора на маршрут и височина за провеждането на полета.

Зони с купесто-дъждовни облаци, гръмотевична дейност, обледяване могат да са изключително опасни за въздухоплавателните средства.

За безопасното и ефективно изпълнение на полетите, екипажите и ръководителите на полети се осигуряват с допълнителна аеронавигационна и метеорологична информация.

С помощта на технологиите

Работата на ръководителите на полети е подпомогната от различни технологични средства – обзорни системи, предоставящи радарна картина, автоматизирана система за управление на въздушното движение, която обработва и визуализира обзорните данни, системи за комуникация „въздух-земя“ и „земя-земя“, чрез които ръководителите на полети общуват с пилотите и с други участници в процеса на работа.

Тези системи, както и системите за въздушна навигация, които подпомагат пилотите при излитане, кацане и по време на полета, се внедряват и поддържат от инженери и техници на BULATSA със съответната квалификация.

Някой трябва да е научен на всичко това

Ръководителите на полети са хора като теб. Те просто са обучени да правят това.

BULATSA притежава сертифицирана организация за обучение, показала, че може да създава авиационни специалисти, отдадени на професията си.