BULATSA временно преустановява теста FEAST II

Начало / Articles posted by Лилия Райчева Гунинска

BULATSA временно преустановява теста FEAST II

Във връзка с въвеждане на строги противоепидемични мерки в страната, BULATSA временно преустановява планираните дейности по провеждане на теста FEAST част II, за кандидати, участници в есенен подбор  за ръководители на полети за 2020 г.

Кандидатите допуснати до явяване на тест FEAST част II, ще бъдат допълнително уведомени за датите на тестовете. Очаквано начало за продължаване на подбора е през първата седмица на месец януари 2021 г.

DANUBE FAB продължава своята работа през 2020 г.

ДП РВД и ROMATSA, дългогодишни партньори в DANUBE FAB,  продължават работата по ефективното управление на текущите дейности по DANUBE FAB в контекста на пандемията от Ковид-19, оказваща негативно влияние върху авиационния сектор в глобален мащаб. 

На 28 и 29 октомври 2020 г. бяха проведени поредните редовни сесии на управителните органи на DANUBE FAB (съвет на ДАНО и Управителен съвет) чрез видеоконферентна връзка.  По време на срещите страните се ангажираха да използват настоящата криза, за да преразгледат стратегическите дейности на DANUBE FAB с цел по-доброто им синхронизиране с актуалната ситуация и последните законодателни предложения на ЕС в областта на АНО. Участниците бяха информирани за развитията  по въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране на маршрута в DANUBE FAB, като през 2021 г. се очаква към „Въздушното пространство за свободно планиране на маршрути в югоизточна Европа“ (SEE FRA) с участието на Република България, Румъния и Унгария да се включи и Словакия.  В резултат на активностите по платформата за сътрудничество на ниво ФБВП в Европа (Inter-FAB Coordination platform), Baltic FAB, DANUBE FAB, FAB CE и FABEC подписаха съвместна декларация за сътрудничество в областта на управлението на аеронавигационна информация (AIM) за постигане на целите на ЕЕН.

На 19 ноември 2020 г. бе проведено и онлайн редовно заседание на социалния консултативен форум в DANUBE FAB (SCF). В срещата участваха представители на ръководствата на ДП РВД и ROMATSA, както и на социалните партньори в двете предприятия.  Обсъди се постигнатото през 2020 г. в DANUBE FAB, както и предизвикателствата в контекста на влиянието на пандемията върху авиацията в дългосрочен и краткосрочен план.

ДП РВД и ROMATSA продължават да следят задълбочено развитията в международен план и представят координирани позиции от името на DANUBE FAB по различните международни канали и механизми за сътрудничество.

За повече инфо: www.danubefab.eu.

Преустановява се провеждането на изпити по английски език ТЕА

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, считано от 16 ноември 2020 г., BULATSA преустановява провеждането на изпити за определяне нивото на владеене на английски език за авиационен персонал TEA за лица, които не са служители на BULATSA.

BULATSA ASSIST: Как ефективно да поддържаме безопасни дейности

Георги Пеев, генерален директор на ДП РВД, споделя идеи за това как доставчикът на аеронавигационно обслужване ръководен от него се справя с предизвикателствата на COVID-19.

Като  ръководител на полети, винаги са ме обучавали да действам бързо и решително в критични ситуации. В такива моменти в съзнанието изплуват  добре познатите правила за действие ASSIST – Потвърждение, Разделяне, Мълчание, Информация, Подкрепа, Време, които помагат на ръководителите на полети и пилотите да се справят с неизвестното. Разбира се, това не е магическо решение и часовете прекарани в практическо обучение не могат да гарантират перфектен резултат всеки път. Другият решаващ фактор в кризисни моменти е да имаш силен екип  и всички да действате като един.

Ако трябва да направя сравнение между логиката на ASSIST и начина, по който ДП РВД се справя с предизвикателствата на настоящата ситуация, бих описал нашите действия по следния начин:

Потвърждение: Още в самото начало приехме COVID-19 за сериозна  опасност. ДП РВД започна подготовка по този сценарий в средата на м. февруари, доста по-рано от обявяването на извънредно положение на 13 март 2020 г. Първата ни цел беше да потвърдим, че тази нова ситуация е добре разбрана и приета от всички нас. Беше създаден специален управленски екип за справяне с идващите предизвикателства. Ежедневно наблюдаваме и анализираме наличните данни и новини за да разработим своевременни реакции въз основа на различни ескалиращи сценарии, включително различни прогнози за трафика.

Разделяне: Трябваше да действаме бързо, за да защитим най-важния актив на предприятието – нашите хора. Въведохме и поддържаме разделяне между различните видове персонал – оперативен, технически и административен, за да овладеем риска ако възникне епидемия. Беше осигурено допълнително разстояние между работните места на ръководителите на полети и бяха създадени четири отделни постоянни екипа от ръководители на полети и инженерно-техническия персонал. Повечето административни служители започнаха работа от вкъщи.

Всички тези мерки осигуриха здравето и увереността на служителите. Наличието на здрав оперативен и технически персонал,  разделен във времето и пространството, който е добре информиран, обучен и с поддържана компетентност, позволява на ДП РВД да прилага гъвкави секторни конфигурации за нуждите на трафика. Много ценни са и ключови мерки за безопасност, като професионалната осведоменост за проблемите и ограниченията.

Тъй като пандемията бързо прерасна в икономическа, финансова и ликвидна криза, ние трябваше ясно да разграничим и осигурим дейностите и проектите с най-висок приоритет като: поддръжка на системата за управление на безопасността, планиране и прогнозиране на ефективността, надграждане на автоматизираната система за УВД с нови функционалности за въздушно пространство за свободното планиране и линии за предаване на данни, дейностите по гражданско-военна координация, спазване на общите регулаторни изисквания. Някои от другите проекти и дейности бяха временно спрени в очакване на по-добри времена и подходящо финансиране.

Мълчание: Като ръководство, ние проявихме възможно най-високото ниво на грижа и разбиране по време на извънредното положение. Хората имаха нужда от известно време, за да разберат, приемат и управляват кризата в личен и в професионален план.

Адаптацията не беше лека задача за никой от нас, но наличието на ясна цел и подкрепата от колегите винаги помага.

Информация: Информационният поток е от съществено значение за поддържане на добрата атмосфера в предприятието. В днешното цифрово общество с множество информационни източници, качеството на информацията е от критична важност. Ние стартирахме няколко отворени платформи за ръководителите на полети и другите служители, чрез които всеки да може да получи необходимата информация, да зададе въпроси и да чуе какво прави ръководството. Темите обхващат всички аспекти на дистанционната работа на нашите служители, екипната работа, научените уроци, финансовия и икономически ефект върху нашата дейност и възнаграждения, както и геополитическата ситуация.

Подкрепа: На лично ниво всички наши дейности целят да осигурят един безопасен и управляван преход към новата нормалност, каквато и да е тя. На организационно ниво използваме всички възможни механизми за подкрепа – благодарни сме на ГД ГВА и на нашето правителство, Управителният орган на мрежата за УВД, CANSO и другите ДАНО за свободното и открито споделяне на информация. Ние поддържаме връзка и се надяваме да намерим начини да подкрепим европейската авиация.

Време: Ние добре разбираме, че кризата COVID-19 ще продължи известно време. На ДАНО и на останалата част от авиационната индустрия ще е необходимо време, за да се възстановим и да се адаптираме към новата нормалност. Екипът на ДП РВД и аз сме решени да преодолеем настоящата ситуация и вярвам, че ще излезем от кризата още по-силни.

Ще завърша с думите на моя инструктор на работно място София Контрол: „Ако искаш най-доброто, бъди готов за най-лошото“. И от управленска гледна точка бих добавил – разчитайте на вашите хора и действайте. Каквито и несигурности да има, никога не спирайте да търсите възможности и да следите за възможни рискове. Бъдещето е това, което днес можем да създадем в мислите си.

Статията първоначално е публикувана в блога на CANSO.

Студенти посетиха виртуално авиационните метеоролози на BULATSA

Студенти от  катедра „Метеорология и геофизика“ на Софийския университет посетиха виртуално Единния прогностичен център на BULATSA.

Авиационните метеоролози на ДП РВД направиха презентацията за значимостта на професията и нейните специфики, които имат ключова роля в процеса за безопасното обслужване на полетите.

Студентите имаха възможност да разгледат работните места и да се запознаят с организацията и отговорностите  на работа на авиационните метеоролози. Те участваха в изготвянето на прогноза за актуалната конвективна облачност, влияеща на всички полети в обслужваното от BULATSA въздушно пространство.

По време на виртуалното посещение студентите се запознаха с датчиците за измерване на метеорологични елементи, разположени на летищата и с демонстриция как се изготвя кодово съобщение за актуалното състояние на метеорологичното време METAR.

Бяха дискутирани и въпроси относно квалификацията на авиационния метеоролог и възможностите за кандидатстване за работа в прогностичния център на BULATSA.

Светли празници!

BULATSA ви желае здраве и оптимизъм!
Останете вкъщи, за да летим отново безопасно..