Седемнадесето заседание на Съвета на ДАНО и Управителния съвет на DANUBE FAB

Начало / Articles posted by Лилия Райчева Гунинска

Седемнадесето заседание на Съвета на ДАНО и Управителния съвет на DANUBE FAB

Управителните екипи на BULATSA и ROMATSA се срещнаха онлайн за седемнадесетото заседание на Съвета на ДАНО на DANUBE FAB. Форумът беше съпредседателстван от Иван Дяксов, заместник генерален директор по оперативна дейност на BULATSA и Адриан Коджок, генерален директор на ROMATSA.

С оглед повишаване нивото на сътрудничество и координация на ниво Функционален блок въздушно пространство (ФБВП) и идентифициране на нови появяващи се решения за преодоляване на икономическите и социални щети, причинени на авиационния сектор от пандемията COVID-19, участниците обсъдиха ключовите дейности, извършени през цялата 2021 година и  разгледаха перспективите за бъдещи потенциални проекти, които могат да бъдат извършени съвместно от ФБВП.

Участниците бяха информирани за проекти, които предстои скоро да бъдат завършени от ФБВП, и най-вече включването на 24 февруари 2022 година на контролирания район на Кишинев в SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на маршрута в Югоизточна Европа). Обобщен беше продължаващия технически проект за внедряване на разширен набор от OLDI съобщения. С редица проекти, завършени от DANUBE FAB през 2021 година, беше направено актуализиране на техническата документация и проекти, и предложените резултати от вътрешно проучване на въздействието бяха представени на Съвета, който отчете напредъка който DANUBE FAB може да постигне през следващите години. 

Заседанието обсъди и събитията, организирани от инициативата InterFAB, на които DANUBE FAB беше активен участник. DANUBE FAB ще бъде домакин на изследователски семинар на тема Устойчивост в УВД в София през септември 2022 година.

Седемнадесетото заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB също се проведе онлайн и беше съпредседателствано от Клаудия Вирлан, началник на отдел УВД/АНО в румънския Национален надзорен орган (ННО), и Христо Щерионов, главен директор на ГД ГВА – българския ННО. На срещата присъстваха представители на Министерството на транспорта, гражданската и военната авиация, ННО и ДАНО от двете държави и делегацията от наблюдатели от Република Северна Македония.

Членовете на Съвета потвърдиха отново подкрепата си за усилията на DANUBE FAB за смекчаване на предизвиканото от COVID сериозно въздействие върху предоставянето на обслужване на въздушното движение, което доведе до значително намаляване на планираните ресурси и преустановени дейности. Те обсъдиха и потенциалните бъдещи проекти, които могат да бъдат извършени съвместно като ФБВП, като въздушно пространство за свободно планиране на маршрута, техническа рационализация и инфраструктура, разширяване на DANUBE FAB и сътрудничество в InterFAB.

Основните актуализации се фокусираха върху бъдещите планове на ФБВП за продължаване на разширяването на SEE FRA чрез даване ход на предложенията, направени в рамките на Плана за подобряване на европейската маршрутна мрежа (ERNIP). По отношение на бъдещите проекти на DANUBE FAB, членовете на Съвета предоставиха обратна връзка за вътрешното проучване на въздействието, което ще помогне за напредъка на ФБВП през следващите години, като се започне със Стратегическата програма 2022-2026, която трябва да бъде публикувана публично в началото на 2022 година.

Форумът обсъди и основните текущи регулаторни инициативи, които се провеждат на европейско ниво, и тяхното потенциално въздействие върху ФБВП. Предложенията за преработка на SES 2+ и адаптираната схема за ефективност и таксуване  ще продължат да бъдат наблюдавани, докато напредват. Управителният съвет беше информиран за дейностите на InterFAB, предприети от ФБВП през последните месеци, и подкрепи изследователския семинар за устойчивост в УВД, който трябва да се проведе в София през септември 2022 година. Състоянието на поръчките на ФБВП и Доклада за дейността на Съвета на ННО също бяха тема на разговори.

Следващият кръг от заседания на управителните органи на DANUBE FAB е планиран за пролетта на 2022 година.

BULATSA участва в Световния УВД конгрес в Мадрид

BULATSA участва в Световния УВД конгрес (WATMC), който се проведе в Мадрид. На най-голямото международно събитие за управление на въздушното движение, организирано от CANSO в партньорство с Асоциацията за контрол на въздушното движение (ATCA), бяха представени най-новите технологични достижения и разработки в областта на АНО и тенденциите в авиационната промишленост с участието на водещи продуктови разработчици, експерти, заинтересовани страни и доставчици на АНО от 110 държави и 170 изложители.

Преди това Генералният директор на BULATSA Георги Пеев, участва в 25-то годишно общо събрание и среща на високо равнище на изпълнителните директори на членовете на CANSO. Събитията стартираха дейностите, свързани с WATMC, и осигуриха възможност за първи път след началото на пандемията за срещи на живо между членовете на организацията.

Дискусиите бяха фокусирани върху влиянието на авиацията върху околната среда и представяне на новата визия на CANSO, разработена от водещи специалисти от авиационния спектър, за небето на бъдещето, достъпно за  всички ползватели на въздушното пространство. 

Честит Международен ден на ръководителите на полети!

На 20 октомври се чества международният ден на ръководителите на полети – хората, които осигуряват безопасността в небето по целия свят. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ КОЛЕГИ!

Поздравителен адрес от генералния директор на ДП РВД

58.34 KB file icon

Поздравителен адрес от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

398.4 KB file icon

BULATSA ОТЧЕТЕ НАД 50% РЪСТ НА ОБСЛУЖЕНИТЕ ПОЛЕТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

BULATSA отбелязва 51,19% ръст на обслужените полети през септември тази година спрямо септември 2020 г., като техният брой през миналия месец е бил общо 61 573. Увеличение от над 54 на сто е отчетено и при обслужените международни полети – излитащи и кацащи. През септември тази година българските ръководители на полети са обслужили общо 6 920 международни полета, като за сравнение техният брой за същия период на миналата година е бил 4 482.

Ръст има и при обслужените прелитащи въздухоплавателни средства, които през септември т. г. са били 53 237, а през септември 2020 г. – 34 657, което е ръст с 53,6 процента.

Намаление – с 10,72%, е отчетено единствено при обслужените вътрешни полети (излитащи и кацащи) за изминалия м. септември 2021 г., или 1416 спрямо 1586  за същия период на 2020 г.

BULATSA успешно завърши проекта 2015_217_AF4

Проект 2015_217_AF4, част от програмата за разгръщане на SESAR, бе успешно завършен в BULATSA. В рамките на инициативата бе внедрена система за управление на комплексността на въздушното движение в РЦ за ОВД София, изцяло съответстваща на изискванията на PCP – Sub-AF 4.2, свързан с автоматизирането на оценката на комплексността на трафика. Проектът е финансиран от CEF и координиран от SESAR Deployment Manager. Новата система предоставя на координаторите на УВД и ръководителите на полети – ръководители на смяна инструменти за детайлна оценка на работното натоварване, оптимизация на секторната конфигурация и оценка на краткосрочните мерки за управление на потоците и капацитета на въздушното движение (STAM).

През следващите години BULATSA планира разширяване на системата с цел засилване на интеграцията с други съществуващи системи на предприятието и възползване от пълния набор от B2B услуги на Управителя на мрежата (Network manager).

Аеронавигационна карта 1:500 000 има ново издание

ДП “Ръководство на въздушното движение“ информира операторите на въздухоплавателни средства и ползвателите на въздушното пространство на Република България за публикуването на аеронавигационна карта 1:500 000, издание 8.0.

Картата е достъпна за ползване безплатно в електронен вид на корпоративната интернет страница на ДП РВД ТУК.

BULATSA получи юбилеен знак от Федерацията на Научно-техническите съюзи в България

BULATSA получи юбилеен знак от Федерацията на Научно-техническите съюзи в България за активна творческа и съюзна дейност и 50 години от създаването на предприятието. Генералният директор Георги Пеев беше отличен със „Златна значка на ФНТС“ за личен принос и заслуги в дейността на Федерацията, на тържествена среща на авиационната общност, посветена на 74 годишнината на Българската авиация.

На 29 юни на летище „Враждебна“ е положено началото на въздушния пътнически транспорт в България с откриването на първата линия София-Пловдив-Бургас.

Събитието беше организирано от Съюза на ветераните от БГА, Асоциацията на българските авиокомпании, Федерацията на Научно-техническите съюзи в България, НТС по транспорта на Институт по въздушен транспорт и с подкрепата на ДП РВД, Летище София ЕАД и ГД ГВА.

BULATSA спечели първа награда за проекта tCAT

BULATSA спечели първа награда на конкурса PMI Awards 2021 в България в категорията на публичния сектор с проекта за внедряване на система за оценка и управление на комплексността на въздушното движение и работното натоварване на ръководителите на полети (Traffic Complexity Assessment Tool -tCAT). Проектът бе отличен и в категорията на проектите съ-финансирани от Европейският съюз.

Системата tCAT интегрира данни от различни източници, за да изготви прогнозна оценка за комплексността на въздушното движение в тактически времеви хоризонт. Тя спомага за по-ефективното управление на въздушното пространство и наличните ресурси.

PMI е водеща световна асоциация, обединяваща милиони професионалисти в областта на управлението на проекти от всички държави. Организацията промотира стандарти и добри практики и осигурява лидерство и обучение, за да подготви хората и организациите да реализират своите идеи по възможно най-добрия начин.

Съветът на ЕС постигна съгласие за реформа на управлението на въздушното движение

Съветът на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, който се провежда в Люксембург, прие обща позиция по законодателната реформа на Европейската комисия за Единното европейско небе.

Представителите на държавите членки на Съвета се обединиха около позицията „общ подход“ относно реформата, която цели да оптимизира управлението на европейското въздушно пространство и системата за аеронавигационно обслужване чрез увеличаване на капацитета, подобряване на ефективността на разходите и повишаване способността на системата да се адаптира към промените в трафика. Очаква се промените да доведат и до намаляване на емисиите на въглероден диоксид от въздухоплаването.

BULATSA активно участва във формирането на позицията на българската държава с конкретни предложения по текстовете в приетите документи. Представените становища са в основата на балансирания подход на Съвета при постигане на заложените цели и формиране на работещи решения.

Заместник министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христина Велинова изрази подкрепата на България по основните цели на Единното европейско небе. Според нея предложените от португалското Председателство компромисни текстове са сериозна стъпка в правилната посока.

Постигнатото споразумение по общ подход на Съвета дава зелена светлина на Председателството на ЕС да започне преговори с Европейския парламент по окончателния текст. В края на м. юни 2021 г. предстои приемане на законодателното предложение в рамките на Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент (TRAN), което ще даде начало на междуинституционален триалог между Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент.

Шестнадесето заседание на социалния консултативен форум на DANUBE FAB

На 19 май 2021 г. се проведе шестнадесетото заседание на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB чрез видеоконферентна връзка. Целта на срещата бе да повиши взаимното разбирателство между социалните партньори и съответните национални организации в рамките на DANUBE FAB. Обсъдени бяха текущите стратегически действия, предприети от DANUBE FAB, както и техническите и регулаторни промени, настъпили на европейско ниво след последното заседание.

Делегатите на синдикалните организации бяха информирани за дейностите и резултати от Стратегическа програма, Годишен план и Годишен доклад на DANUBE FAB, приети от Управителния съвет на DANUBE FAB на последното му заседание.

Представителите на BULATSA и ROMATSA акцентираха върху текущи инициативи, както и върху такива, които ще имат значително положително въздействие в дългосрочен план, като „Проучването за стратегическо въздействие“.

По отношение на конкретния напредък, постигнат от DANUBE FAB, участниците в срещата бяха запознати със статуса на обществените поръчки и с развитието на проектите с висок приоритет за DANUBE FAB. Бяха изтъкнати редица успехи, въпреки настоящата затруднена ситуация в авиацията . Акцент в срещата бяха присъединяването на Словакия към SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на полети в югоизточна Европа) на 27 януари 2021 г. , както и текущите преговори за по-нататъшното разширяване на SEE FRA и в други съседни страни. Освен това, присъстващите бяха информирани за реализацията на проектите за Протокол за гласова комуникация през интернет (VoIP) и Услуги за линии за предаване на данни (DLS) над полетно ниво 285 (FL285).

В заключение, беше обсъдена координацията на ниво InterFAB. Предстои провеждането на научен семинар под домакинството на  DANUBE FAB в края на 2022 г. в гр. София.

Следващата среща на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB ще бъде организирана през есента на 2021 г.