ЛЕТИЩНА КОНТРОЛНА КУЛА СОФИЯ ПРАЗНУВА 10 ГОДИНИ

Начало / Articles posted by Лилия Райчева Гунинска

ЛЕТИЩНА КОНТРОЛНА КУЛА СОФИЯ ПРАЗНУВА 10 ГОДИНИ

Летищната контролна кула София на BULATSA празнува днес 10 години от пускането и в експлоатация.

В основите на строежа е поставена капсула на времето с послание за бъдещите поколения. Тя съдържа две карти, една на летищния комплекс с означение на местоположението и друга на долното въздушно пространство, в което оперират ръководителите на полети, работещи на работно място „Кула“.

Всички оперативни системи и съоръжения, пряко свързани с процесите по управление на въздушното движение са двойно подсигурени с цел гарантиране на постоянно и безопасно обслужване на полетите. Тя е уникална, както със своята архитектура, така и със сложността на внедрените в нея технически решения.

Проектът е финансиран изцяло със средства на ДП РВД, като всички участници в строителния процес – проектант, консултант и строител са само български фирми. Изпълнител на проекта и строителство е „Главболгарстрой“ АД.

Летищната контролна кула София печели Националния конкурс „СГРАДА НА ГОДИНАТА“ 2002 година, в областта на инвестициите, архитектурата и строителството в България.

„За нас е гордост и чест BULATSA да има една от най-модерните летищни кули в Европа. Тя осигурява безопасен и експедитивен поток на въздушното движение при всякакви метеорологични условия. Честит празник колеги“, заяви Генералният директор на BULATSA Георги Пеев.

Изпълнителният директор на SESAR Deployment Manager посети BULATSA

Генералният директор на BULATSA Георги Пеев и Mariagrazia La Piscopia, изпълнителен директор на SDM проведоха официална среща.

Посещението е част от инициативата на SDM да проведе поредица от опознавателни визити до доставчици на АНО от Средна и Източна Европа и да популяризира техните достижения при внедряване на технологични решения по SESAR.

Презентация на тема “Представяне на постиженията на ДП РВД“ с фокус върху постигнатите резултати на предприятието през последното десетилетие  направиха Веселин Стоянов, директор на дирекция ЕППС и Иван Илиев, началник на отдел ПиС.

На срещата бяха представени конкретни данни за предоставянето на ефективно и безопасно обслужване при липса на закъснения, свързани с АНО в условията на геополитическа и икономическа динамика, нарастващ трафик и кризи, свързани с Covid-19, в близост до зони на военни конфликти и др.

Бяха отбелязани оперативни и технологични нововъведения като SEE FRA, XMAN във връзка с трафика от/до летище Истанбул, както и вече внедрени проекти по SESAR като Traffic Complexity Assessment Tool (tCAT) и платформата EATM-CERT.

Mariagrazia La Piscopia отбеляза постиженията на BULATSA като пример за ефективно управление на ресурсите и прагматично инвестиране в нови технологии и обучение на квалифициран персонал и даде висока оценка на продуктивността на предприятието при трайно поддържане на финансовата ефективност на обслужването и силен растеж на трафика. Тя подчерта, че тези резултати трябва да се комуникират сред международната авиационна общност, защото данните, представени от ДП РВД, потвърждават тезата, че доставчиците на АНО са част от решенията и бъдещето на Единното европейско небе.

Консултациите с оперативните партньори при вземане на решения и изпълнение на проектите са в центъра на управленските процеси на SDM, като неговите амбиции са да разшири партньорствата с нови участници. Представителите на SDM се ангажираха да допринесат за доброто позициониране на ДП РВД като популяризират постиженията му сред авиационната общност.

Срещата завърши с посещения на оперативна зала, Security Operations Center и BULATSA Innovation Grid, където представителите на SDM се запознаха с работата на BULATSA по съответни проекти по програма SESAR 2020.

Честит Международен ден на ръководителите на полети!

20 октомври е Международният ден на ръководителите на полети – хората, които чертаят пътища в небето и осигуряват безопасното пътуване на хиляди пътници.
Бъдете здрави и все така достойно защитавайте тази отговорна професия!

Поздравителен адрес Министър Х.Алексиев

56.8 KB file icon

Поздравителен адрес г-н Георги Пеев

61.78 KB file icon

DANUBE FAB и FABEC организират семинар „Единно европейско небе и устойчивост на системата за управление на въздушното движение”

DANUBE FAB и FABEC организират първи по рода си научен семинар на тема „Единно европейско небе и устойчивост на системата за управление на въздушното движение”. Домакин на събитието е BULATSA, съвместно с ROMATSA. Семинарът ще се проведе на 15 и 16 септември в София в Vivacom Art Hall Oborishte 5.

Извънредната пандемична обстановка, предизвикана от Сovid-19, показа, че европейските доставчици на аеронавигационно обслужване (АНО) са в състояние да посрещнат адекватно събитията, да осигурят безопасността на въздушния трафик и качеството на обслужването и да поддържат критична инфраструктура.

Авиационната индустрия е изправена и пред ново предизвикателство, каквото е Руската инвазия в Украйна със своите икономически и политически последици. Климатичните промени и екстремните метеорологични явления също са на дневен ред и се очакват бързи и навременни решения.  

Устойчивостта в аеронавигационното обслужване има отношение към оперативната и  техническа част на системата, както и към безопасността и сигурността на полетите и разработването на резервни планове при възникване на проблем.

На форума се очаква експерти от авиационната индустрия и представители на международната академична общност да представят научни разработки, целящи да предложат стратегически насоки и алтернативи за подобряване на устойчивостта на АНО в Европа в технологично, икономическо и оперативно отношение, така че обслужването на полетите да бъде стабилно в бъдещи кризи и да изпълни мисията си като критична инфраструктура.

В условията на трудното възстановяване и нарастващата нестабилност на трафика планирането за следващите години е сложна и предизвикателна задача. Финансовите последици за доставчиците на АНО също са много сериозни и изискват обединени усилия на сектора.

Основни говорители на събитието ще бъдат:

Георги Пеев, Генерален директор на BULATSA, 

Майкъл Локи, Председател на FABEC, Федерално министерство на цифровите технологии и транспорта, Германия,

Професор Маркъс Брюнермайер, Едуардс Санфорд професор по икономика, директор на Центъра за финанси в Бендхайм, Принстънски университет,

Раду Бабичану, Embry-Riddle Aeronautical University, Дейтона Бийч във Флорида“,

Алесио Куаранта, главен директор на гражданската въздухоплавателна администрация на Италия и президент на Европейската конференция за гражданска авиация (ECAC),

Денис Бувие, член на Европейския орган за преглед на ефективността на аеронавигационното обслужване (PRB),

Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор SOF Connect, Летище София

Джон Сантурбано, председател на Борда на директорите на FABEC и директор на Eurocontrol MUAC.

Аеронавигационна карта 1:500 000 има ново издание

ДП “Ръководство на въздушното движение“ информира операторите на въздухоплавателни средства и ползвателите на въздушното пространство на Република България за публикуването на аеронавигационна карта 1:500 000, издание 9.0. Картата е достъпна за ползване безплатно в електронен вид на корпоративната интернет страница на ДП РВД: Услуги/Управление на въздушното пространство/Аеронавигационна карта 1:500 000.

Промени в издание 9.0:

 • Промяна в обозначението и границите на опасни зони за противоградова защита;
 • Въвеждане на нова опасна зона за противоградова защита – LBD11B;
 • Премахване на информацията за летища LBBA – Баховица, LBBR – Брезник, LBBZ – Бъзън, LBDM – Две Могили, LBSE – Старо Селище, LBVR – Враца и вертолетно летище LBMD – Марина Диневи;
 • Премахване на временно резервирани зони LBTRA41, LBTRA43, LBTRA72, LBTRA75, LBTRA76 и LBTRA77;
 • Въвеждане на нови временно резервирани зони LBTRA41A, LBTRA41B, LBTRA43A, LBTRA72A и LBTRA72B;
 • Преименуване на LBTRA74 на LBTRA74A и промяна на вертикалните граници.

Удължаване на срока на избор на изпълнител на финансова услуга „Платежни и свързани услуги“ на ДП РВД

Удължава се срокът за подаване на оферти по отправена покана от Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“ на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“.

Участниците в избора на изпълнител на финансови услуги към датата на подаване на офертата и към датата на сключване на договора за съответната финансова услуга трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са банки, които притежават валиден лиценз за банкова дейност, издаден от БНБ по смисъла на Закона за кредитните институции;
  • да представят последната си актуална Обща ПНПО оценка от БНБ/ЕЦБ или на база работата на съвместни или индивидуални надзорни екипи, която е по-малка или равна на 3.00;
  • да имат клонове в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново/Горна Оряховица; препоръчително e да имат клонове в градовете Банско или Разлог.

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „оптимално съотношение цена/качество“.

Пълния текст на поканата, вижте тук!

Покана

240.95 KB file icon

„Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Платежни и свързани услуги от кредитна институция“ на ДП РВД

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отправя Покана за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“.

Участниците в избора на изпълнител на финансови услуги към датата на подаване на офертата и към датата на сключване на договора за съответната финансова услуга трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са банки, които притежават валиден лиценз за банкова дейност, издаден от БНБ по смисъла на Закона за кредитните институции;
 • да представят последната си актуална Обща ПНПО оценка от БНБ/ЕЦБ или на база работата на съвместни или индивидуални надзорни екипи, която е по-малка или равна на 3.00;
 • да имат клонове в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново/Горна Оряховица. Препоръчително e да имат клонове в градовете Банско или Разлог.

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „оптимално съотношение цена/качество“.

Пълният текст на поканата, вижте тук!

BULATSA участва в световния конгрес на УВД и среща на изпълнителните директори на членовете на CANSO

Генералният директор на BULATSA Георги Пеев, участва в 26-то годишно общо събрание и среща на изпълнителните директори на членовете на CANSO, коeто се проведе преди откриването на Световния УВД конгрес (WATMC).

Най-голямото международно събитие за управление на въздушното движение, организирано от CANSO в партньорство с Асоциацията за контрол на въздушното движение (ATCA) се проведе миналата седмица в Мадрид, Испания.

Дискусиите се фокусираха върху 3 основни теми: 

•          „A laser-like focus on the needs of all airspace users” – дискусия на високо ниво за ролята и ценностите, които доставчиците на аеронавигационно обслужване трябва да поддържат, за да се гарантира устойчиво бъдеще на целия въздушен транспорт, отчитайки всички нови летателни апарати – дронове, апарати за космически полети и др.;

•          „Sustainability, and CANSO’s plans to fast track sustainability efforts in ATM“, с фокус върху опазването на околната среда и налагане на верните модели в общественото мнение;

•          „The launch of the Complete Air Traffic System Global Council’s roadmap to deliver its vision for the sky of 2045“, където бяха развити детайлните очаквания за постигане на визията през следващите 20 години.

На Световния УВД конгрес 2022 бяха представени най-новите технологични достижения и разработки в областта на АНО и тенденциите в авиационната промишленост с участието на водещи продуктови разработчици, експерти и доставчици на АНО от над 100 държави и 160 изложители.

Рекорден трафик в небето над България след пандемията

РВД обслужи 3082 полета

За пръв път след началото на пандемията, в неделя BULATSA обслужи без закъснения 3082 полета над България.

След отпадането на ограниченията за превоз на пътници, през второто тримесечие на 2022 г. се наблюдава интензивно възстановяване на броя на полетите. Нивата на трафика варират между 85-95% на дневна база спрямо броя на полетите през 2019 г., като през уикендите достигат и до 98%. До момента има регистрирани единични случаи, в които са преминати 100% от нивата през съответния ден на 2019 година.

Очаква се трафикът в нашето въздушно пространство да продължи да се възстановява, като се наблюдава известно изместване на запад в потоците и концентриране в централните сектори поради войната между Русия и Украйна.

Ключово значение за бъдещото развитие ще има продължението на конфликта, цените на енергийните носители и влиянието им върху световната икономика и пандемията от COVID-19. Важен фактор ще бъде и способността на летищата и на авиокомпаниите да се справят с пиковото търсене, тъй като поради липса на персонал в тези две звена се отменят полети.

Ръководителите на полети в РВД са подготвени за нарасналия трафик и са предприети всички мерки за безопасно обслужване на полетите. Очакваните най-високи стойности са през юли и август.

BULATSA отново търси кандидати за ръководители на полети

Академия BULATSA възобнови сесията за участие в подбора за длъжността Ръководител на полети. От днес до 10 ноември желаещите да кандидатстват за професията могат да подадат документи тук.

За да участват в подбора, кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование, минимална образователна степен „бакалавър“ (без значение от специалността), и добро владеене на английски език – B2. Всеки, който не притежава валиден сертификат за  ниво, ще може да се яви на безплатен тест в центровете на BULATSA в градовете София, Варна и Бургас. Подробностите за кандидатстването могат да бъдат намерени на корпоративния сайт.

Академия BULATSA е част от ДП „Ръководство на въздушно движение“ и е единствената сертифицирана в България организация за обучение на ръководители на полети, съгласно изискванията на Европейския съюз и приложимото национално законодателство.  Обучението на одобрените кандидати продължава около година и половина, като на тях им е осигурена стипендия. При успешно завършване на курса, бъдещите ръководители на полети получават свидетелства за правоспособност, които отговарят на установените международни стандарти и могат да започнат да практикуват професията.

През последните две години набирането на ръководители на полети беше преустановено поради настъпилата рязка промяна във въздушния трафик вследствие пандемията от COVID – 19.

Авиационният сектор беше сред най-силно засегнатите от кризата, но от началото на годината нивата на трафик започнаха да се възстановяват с по-бързи темпове от предвиденото в първоначалната прогноза.

Същевременно BULATSA стартира и кампания по подбор на инженерно-технически персонал като активните обяви може да намерите тук.