Информационни системи | ДП РВД

Информационни системи

Основната дейност на дирекция "Информационни системи" е свързана с предоставяне на ИТ услуги в системата на ДП РВД, насочени към обезпечаване на съществуващите работни процеси чрез внедряване на съвременни информационни технологии и създаване на предпоставки за тяхното оптимално използване.

Дирекцията извършва техническата поддръжка и администриране на мрежовата инфраструктура, крайните клиенти, административните системи и някои оперативни системи, разработени в дирекцията като осигурява централизирана мрежова и антивирусна защита. Отделя се значителен ресурс за общата информационна сигурност, като опитен експертен екип управлява, наблюдава и контролира предоставяните услуги в корпоративната мрежа и използването на споделените ресурси. Този екип прилага централизирани политики на достъп до информационните ресурси както на служителите в ДП РВД, така и на външните партньори и клиенти. Прилаганите политики са в съответствие с международните стандарти по информационна сигурност.

Дирекция "Информационни системи" активно участва в процесите на планиране и реализиране на стратегическите цели на ДП РВД. Това включва пълноценно участие във вътрешните и европейските проекти, в областите, свързани с проектиране, придобиване и внедряване на ИТ системи за оперативни и други цели.

Дирекцията поддържа и развива високотехнологична ИТ инфраструктура, която ще позволи изпълнението на разнообразни външни и вътрешни проекти, свързани с управлението на въздушното движение и други бизнес процеси.  

За осигуряване на високо качество на извършваните дейности, в дирекцията се извършва непрекъснат процес на повишаване на квалификацията и уменията на нейните служители.