Открита процедура по чл 18, ал. 1, т.1 от ЗОП

Покана до всички заинтересовани лица
Публикувано на 11.06.2019
0.11 MB
Приложение 1.1 - Технически спецификации за Обособена позиция № 2
Публикувано на 11.06.2019
0.03 MB
Приложение 1.2 - Технически спецификации за Обособена позиция № 3
Публикувано на 11.06.2019
0.03 MB
Приложение 2.1 - Ценови стойности за Обособена позиция № 2
Публикувано на 11.06.2019
0.02 MB
Приложение 2.2 - Ценови стойности за Обособена позиция № 3
Публикувано на 11.06.2019
0.02 MB
Съобщение за удължаване на срока за провеждане на пазарни консултации
Публикувано на 24.06.2019
0.17 MB
Съобщение за удължаване на срока за провеждане на пазарни консултации
Публикувано на 04.07.2019
0.17 MB
Съобщение за удължаване на срока за провеждане на пазарни консултации
Публикувано на 19.07.2019
0.16 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 2
Публикувано на 31.07.2019
0.17 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 3
Публикувано на 31.07.2019
0.21 MB