Архив - Процедури със сключен договор в процес на изпълнение към 01.10.2014 г.