Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2013-0020
Договор (FID: 5875)
Публикувано на 10.11.2014
0.6 MB
Обявление за възложена поръчка (FID: 6040)
Публикувано на 27.11.2014
0.17 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.346/10.12.2013
Обновено на 26.10.2015
0.01 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 1
Публикувано на 19.02.2019
0.14 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 2
Публикувано на 19.02.2019
0.14 MB