Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП