Архив - Самостоятелно възложени обособени позиции на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП