01 Дек
2015

Контакти

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от ДП „Ръководство на въздушното движение“ можете да получите от следните длъжностни лица:

Венцислав Марков

директор на дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“

02 937 17 71

Маргарита Станева

началник на отдел „Обществени поръчки“

02 937 16 58

Росица Кехайова

главен експерт в отдел „Обществени поръчки“

02 937 15 65

Лилия Анастасова

главен експерт в отдел „Обществени поръчки“

02 937 16 89

 

Данни за кореспонденция с ДП „Ръководство на въздушното движение“ във връзка с възлаганите от предприятието обществени поръчки:

ДП „Ръководство на въздушното движение”

1540 София, бул. „Брюксел” № 1

02 980 38 64

Деловодство на ДП РВД

Работно време: 8:30 – 17:00 ч.