Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2013-0024
Дата на архивиране:
18.02.2019
Решение (FID: 4256)
Публикувано на 23.08.2013
0.07 MB
Обявление (FID: 4257)
Публикувано на 23.08.2013
0.22 MB
Документация (FID: 4258)
Публикувано на 23.08.2013
0.67 MB
Уведомление за отваряне на ценови оферти (FID: 4414)
Публикувано на 25.09.2013
0.03 MB
Договор (FID: 5923)
Публикувано на 14.11.2014
0.53 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.111/29.04.2014
Обновено на 03.05.2016
0.01 MB
Обявление за приключване на договор
Публикувано на 18.02.2019
0.14 MB