Покана до всички заинтересовани лица
Публикувано на 14.06.2019
1.45 MB
Приложение № 1 - Технически спецификации
Публикувано на 14.06.2019
0.03 MB
Приложение № 2 - Образец на ценови стойности
Публикувано на 14.06.2019
0.01 MB
Получени ценови стойности
Публикувано на 19.06.2019
1.4 MB
Получени ценови стойности
Публикувано на 19.06.2019
1.39 MB