Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документациите

Покана до всички заинтересовани лица
Публикувано на 19.06.2019
0.2 MB
Приложение № 1
Публикувано на 19.06.2019
0.04 MB
Приложение № 2
Публикувано на 19.06.2019
0.01 MB
Invitation to the interested persons
Публикувано на 19.06.2019
0.17 MB
Annex No 1
Публикувано на 19.06.2019
0.04 MB
Annex No 2
Публикувано на 19.06.2019
0.01 MB
Получени ценови стойности
Публикувано на 04.07.2019
0.17 MB