Покана до всички заинтересовани лица
Публикувано на 13.06.2019
1.5 MB
Приложение № 1 - Технически спецификации
Публикувано на 13.06.2019
0.06 MB
Приложение № 2 - Ценови стойности
Публикувано на 13.06.2019
0.02 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 1
Публикувано на 01.07.2019
1.37 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 2
Публикувано на 01.07.2019
1.4 MB
Получени ценови стойности за обособена позиция № 3
Публикувано на 01.07.2019
1.4 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 4
Публикувано на 01.07.2019
1.4 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 7
Публикувано на 01.07.2019
1.37 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 8
Публикувано на 01.07.2019
1.41 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 9
Публикувано на 01.07.2019
1.37 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 9
Публикувано на 01.07.2019
1.41 MB
Получени ценови стойности за Обособена позицеия № 10
Публикувано на 01.07.2019
1.37 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 10
Публикувано на 01.07.2019
1.4 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 11
Публикувано на 01.07.2019
1.45 MB
Удължаване на срока за участие в пазарни консултации
Публикувано на 03.07.2019
0.06 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 5
Публикувано на 11.07.2019
0.03 MB
Получени ценови стойности по Обособена позиция № 6
Публикувано на 11.07.2019
0.03 MB