Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2017-0002
Дата на архивиране:
26.07.2018
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 09.01.2017
0.24 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 09.01.2017
0.29 MB
Документация за участие
Публикувано на 09.01.2017
0.59 MB
Образци
Публикувано на 09.01.2017
0.06 MB
Оперативни и технически данни за ДП РВД
Публикувано на 09.01.2017
0.39 MB
Общи условия на застраховката
Публикувано на 09.01.2017
0.35 MB
Лойдови авиационни клаузи
Публикувано на 09.01.2017
4.16 MB
Клауза „Разширение за разходи за болнично лечение“
Публикувано на 09.01.2017
0.02 MB
Разяснения изх. № 92-00-3/11.01.2017 г.
Публикувано на 11.01.2017
0.05 MB
Разяснения изх. № 92-00-21/27.01.2017 г.
Публикувано на 27.01.2017
0.13 MB
Разяснения изх. № 70-00-5/01.02.2017 г.
Публикувано на 01.02.2017
0.07 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 14.03.2017
0.23 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 28.03.2017
0.05 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 06.04.2017
0.22 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 06.04.2017
0.17 MB
Доклад от работата на комисията по чл. 103, ал. 3 от ЗОП
Публикувано на 06.04.2017
0.45 MB
Решение за определяне на изпълнител
Публикувано на 06.04.2017
0.07 MB
Договор
Публикувано на 17.05.2017
1.35 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 17.05.2017
0.34 MB
Информация до АОП за изпълнението на договора
Публикувано на 22.02.2019
0.15 MB