Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2015-0022
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 22.12.2015
0.05 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 22.12.2015
0.2 MB
Документация за участие
Публикувано на 22.12.2015
0.78 MB
Образци към документацията за участие
Публикувано на 22.12.2015
0.07 MB
Приложение № 1 - Технически спецификации
Публикувано на 22.12.2015
0.02 MB
Протокол № 1 от работатана комисията
Публикувано на 09.02.2016
0.4 MB
Уведомление за отваряне на ценови оферти
Публикувано на 12.03.2016
0.04 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 17.03.2016
0.27 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 17.03.2016
0.06 MB
Решение № РД-28-175/17.03.2016 г. за класиране и определяне на изпълнител
Публикувано на 17.03.2016
0.16 MB
Договор № 161/26.04.2016 г.
Публикувано на 03.05.2016
0.74 MB
Информация за сключен договор
Публикувано на 03.05.2016
0.08 MB
Информация за изпълнението на договора
Публикувано на 14.09.2016
0.19 MB