Открита процедура

Идентификационен номер:
00222-2014-0008
Решение (FID: 5001)
Публикувано на 07.03.2014
0.35 MB
Обявление (FID: 5002)
Публикувано на 07.03.2014
1.56 MB
Документация за участие (FID: 5003)
Публикувано на 07.03.2014
1.29 MB
Приложения (FID: 5004)
Публикувано на 07.03.2014
0.37 MB
Отговор на въпрос 1 (FID: 5070)
Публикувано на 31.03.2014
0.43 MB
Уведомление за отваряне на ценови оферти (FID: 5272)
Публикувано на 13.06.2014
0.04 MB
Информация за освободени гаранции (FID: 5869)
Публикувано на 07.11.2014
0.01 MB
Информация за сключени договори по обособени позиции № 1 и № 6 (FID: 6017)
Публикувано на 27.11.2014
0.14 MB
Информация за сключен договор по обособена позиция № 2 (FID: 6018)
Публикувано на 27.11.2014
0.12 MB
Информация за сключен договор по обособена позиция № 3 (FID: 6019)
Публикувано на 27.11.2014
0.12 MB
Информация за сключен договор по обособена позиция № 7 (FID: 6020)
Публикувано на 27.11.2014
0.12 MB
Информация за освободени гаранции (FID: 6112)
Публикувано на 10.12.2014
0.01 MB
Информация за освободена гаранция (FID: 6237)
Публикувано на 06.01.2015
0.01 MB
Информация за приключване на договора по обособена позиция № 6 (FID: 6284)
Публикувано на 15.01.2015
0.11 MB
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по обособена позиция № 6 (FID: 6285)
Публикувано на 15.01.2015
0.02 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.356/14.11.2014
Обновено на 24.01.2015
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.283/26.09.2014
Обновено на 30.01.2015
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.282/26.09.2014
Обновено на 30.01.2015
0.01 MB
Информация за освободена гаранция (FID: 6440)
Публикувано на 16.02.2015
0.01 MB
Информация за освободени гаранции (FID: 6553)
Публикувано на 06.03.2015
0.01 MB
Информация за приключване на договора по обособена позиция № 3 (FID: 7850)
Публикувано на 06.08.2015
0.11 MB
Информация за приключване на договора по обособена позиция № 7 (FID: 7851)
Публикувано на 06.08.2015
0.11 MB
Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор (FID: 7907)
Публикувано на 18.08.2015
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.2/06.01.2015
Обновено на 18.08.2015
0.01 MB
Информация за извършени плащания по - Договор No.318/27.10.2014
Обновено на 08.09.2015
0.01 MB
Информация за сключен договор по обособена позиция № 5 (FID: 8245)
Публикувано на 29.09.2015
0.19 MB
Договор № 318/27.10.2014 г. по обособена позиция № 2 (FID: 8261)
Публикувано на 02.10.2015
1.97 MB
Договор № 356/14.11.2014 г. по обособена позиция № 3 (FID: 8262)
Публикувано на 02.10.2015
1.47 MB
Договор № 299/08.10.2014 г. по обособена позиция № 7 (FID: 8260)
Публикувано на 02.10.2015
1.15 MB
Договор № 2/06.01.2015 г. по обособена позиция № 5 (FID: 8263)
Публикувано на 02.10.2015
1.03 MB
Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор (FID: 8380)
Публикувано на 21.10.2015
0.01 MB
Информация за приключване на договора по обособена позиция № 2 (FID: 8436)
Публикувано на 27.10.2015
0.15 MB
Информация за приключване на договора по обособена позиция № 5 (FID: 8437)
Публикувано на 27.10.2015
0.15 MB
Информация за приключване на договора по обособена позиция № 1 (FID: 8464)
Публикувано на 02.11.2015
0.07 MB
Информация за освободена гаранция за изпълнение на - Договор No.283/26.09.2014
Обновено на 25.03.2016
0.01 MB