Възлагане чрез събиране на оферти с обява

Покана до всички заинтересовани лица
Публикувано на 21.06.2019
0.15 MB
Приложение № 1 - Технически спецификации
Публикувано на 21.06.2019
0.03 MB
Приложения №№ 2, 3, 4, 5 и 6 - Образци на ценови стойности за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5,
Публикувано на 21.06.2019
0.03 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 1
Публикувано на 08.07.2019
0.08 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 2
Публикувано на 08.07.2019
0.06 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 3
Публикувано на 08.07.2019
0.06 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 4
Публикувано на 08.07.2019
0.07 MB
Получени ценови стойности за Обособена позиция № 5
Публикувано на 08.07.2019
0.06 MB