Открита процедура по чл 18, ал. 1, т.1 от ЗОП

Идентификационен номер:
00222-2019-0029
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 02.09.2019
0.66 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 02.09.2019
2.77 MB
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Публикувано на 02.09.2019
Документация за участие
Публикувано на 02.09.2019
0.38 MB
Приложение № 1 към документацията
Публикувано на 02.09.2019
0.21 MB
Приложение № 2 към документацията
Публикувано на 02.09.2019
0.15 MB
Приложение № 3 към документацията
Публикувано на 02.09.2019
0.31 MB
Приложение № 4 към документацията - Образци
Публикувано на 02.09.2019
0.1 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 02.09.2019
0.08 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 02.09.2019
0.1 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП
Публикувано на 20.09.2019
0.17 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП
Публикувано на 01.10.2019
0.18 MB