Открита процедура по чл 18, ал. 1, т.1 от ЗОП

Идентификационен номер:
00222-2019-0024
Дата на архивиране:
09.12.2019
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 12.08.2019
3.04 MB
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Публикувано на 12.08.2019
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 12.08.2019
0.48 MB
Документация за обществена поръчка
Публикувано на 12.08.2019
0.86 MB
Приложение № 1 – Технически спецификации
Публикувано на 12.08.2019
0.6 MB
Приложение № 2 – Проект на договор
Публикувано на 12.08.2019
0.82 MB
Приложение № 3 – Образци
Публикувано на 12.08.2019
0.11 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 12.08.2019
0.08 MB
Образец № 1 на еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 12.08.2019
0.11 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 04.10.2019
4.16 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови предложения
Публикувано на 01.11.2019
0.06 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 21.11.2019
5.31 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 21.11.2019
1.17 MB
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията
Публикувано на 21.11.2019
4.63 MB
Решение за прекратяване на процедурата
Публикувано на 21.11.2019
4.97 MB
Обявление за възложена поръчка (Информация относно невъзлагане)
Публикувано на 09.12.2019
0.47 MB