Открита процедура по чл 18, ал. 1, т.1 от ЗОП

Идентификационен номер:
00222-2019-0017
Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 24.06.2019
3.9 MB
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 24.06.2019
0.46 MB
Документация за обществената поръчка
Публикувано на 25.06.2019
1.35 MB
Техническа спецификация
Публикувано на 25.06.2019
0.91 MB
Образец № 1.1. (за обособена позиция № 1) на еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 25.06.2019
0.09 MB
Образец № 1.1. (за обособена позиция № 1) на еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 25.06.2019
0.13 MB
Образец № 1.2. (за обособени позиции № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6) на еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 25.06.2019
0.08 MB
Образец № 1.2. (за обособени позиции № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6) на еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 25.06.2019
0.13 MB
Образци към Документацията
Публикувано на 25.06.2019
0.14 MB
КСС - Приложение № 1.1. към Ценово предложение по образец № 6.1. (за обособена позиция № 1)
Публикувано на 25.06.2019
0.02 MB
КСС - Приложение № 1.2. към Ценово предложение по образец № 6.1. (за обособена позиция № 1)
Публикувано на 25.06.2019
0.02 MB
КСС - Приложение № 1.3. към Ценово предложение по образец № 6.1. (за обособена позиция № 1)
Публикувано на 25.06.2019
0.01 MB
КСС - Приложение № 2 към Ценово предложение по образец № 6.2. (за обособена позиция № 2)
Публикувано на 25.06.2019
0.02 MB
КСС - Приложение № 3 към Ценово предложение по образец № 6.3. (за обособена позиция № 3)
Публикувано на 25.06.2019
0.01 MB
КСС - Приложение № 4 към Ценово предложение по образец № 6.4. (за обособена позиция № 4)
Публикувано на 25.06.2019
0.01 MB
КСС - Приложение № 5 към Ценово предложение по образец № 6.5. (за обособена позиция № 5)
Публикувано на 25.06.2019
0.01 MB
КСС - Приложение № 6 към Ценово предложение по образец № 6.6. (за обособена позиция № 6)
Публикувано на 25.06.2019
0.01 MB
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (I етап)
Публикувано на 25.06.2019
0.37 MB
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (II етап)
Публикувано на 04.07.2019
0.36 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП с № 70-00-57/19.07.2019 г.
Публикувано на 19.07.2019
3.27 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП с № 70-00-59/19.07.2019 г.
Публикувано на 19.07.2019
1.23 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП с № 70-00-60/22.07.2019 г.
Публикувано на 22.07.2019
1.51 MB
Разяснения по чл. 33 от ЗОП с № 70-00-62/24.07.2019 г.
Публикувано на 24.07.2019
3.15 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 16.08.2019
17.14 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови предложения
Публикувано на 11.09.2019
0.47 MB