Открита процедура по чл 18, ал. 1, т.1 от ЗОП

Идентификационен номер:
00222-2018-0012
Документация за участие
Публикувано на 14.05.2018
0.68 MB
Решение за откриване на процедура
Публикувано на 14.05.2018
0.49 MB
Обявление за поръчка
Публикувано на 14.05.2018
0.84 MB
Приложение № 1 към Документацията - Техническа спецификация
Публикувано на 14.05.2018
0.29 MB
Приложение № 2 към Документацията - Методика за оценка на офертите в откритата процедура за сключване на рамково споразумение
Публикувано на 14.05.2018
0.39 MB
Приложение № 3 към Документацията - Методика за оценка на офертите, подадени от лицата по рамковото споразумение при провеждане на вътрешен конкурентен избор
Публикувано на 14.05.2018
0.2 MB
Образец № 2 на еЕЕДОП за преглед
Публикувано на 14.05.2018
0.08 MB
Образец № 2 на еЕЕДОП за попълване (За да свалите и съхраните файла, използвайте десния бутон на мишката)
Публикувано на 14.05.2018
0.1 MB
Образци към документацията за обществената поръчка
Публикувано на 14.05.2018
0.03 MB
Разяснения изх. № 70-00-13/16.05.2018 г. по чл. 33 от ЗОП
Публикувано на 16.05.2018
0.09 MB
Разяснения изх. № 70-00-18/04.06.2018 г. по чл. 33 от ЗОП
Публикувано на 04.06.2018
0.18 MB
Разяснения изх. № 70-00-20/11.06.2018 г. по чл. 33 от ЗОП
Публикувано на 11.06.2018
0.2 MB
Протокол № 1 от работата на комисията
Публикувано на 29.06.2018
2.05 MB
Съобщение на комисията за отваряне на ценови предложения
Публикувано на 24.08.2018
0.5 MB
Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 03.10.2018
1.81 MB
Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 03.10.2018
4.46 MB
Решение за определяне на изпълнител
Публикувано на 03.10.2018
1.05 MB
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията
Публикувано на 03.10.2018
7.96 MB
Рамково споразумение № 568/23.11.2018 г.
Публикувано на 12.12.2018
52.54 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 12.12.2018
0.42 MB
Покана изх. № 26-00-200/29.01.2019 г.
Публикувано на 29.01.2019
36.09 MB
Образец № 7.1 към Покана изх. № 26-00-200/29.01.2019 г.
Публикувано на 29.01.2019
0.06 MB
Покана изх. № 26-00-212/30.01.2019 г.
Публикувано на 30.01.2019
31.64 MB
Образец № 7.1 към Покана изх. № 26-00-212/30.01.2019 г.
Публикувано на 30.01.2019
0.02 MB
Приложение № 1.1. към Покана изх. № 26-00-212/30.01.2019 г.
Публикувано на 30.01.2019
0.12 MB
Приложение № 1.2. към Покана изх. № 26-00-212/30.01.2019 г.
Публикувано на 30.01.2019
0.08 MB
Приложение № 1.3. към Покана изх. № 26-00-212/30.01.2019 г.
Публикувано на 30.01.2019
0.05 MB
Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за вертикална планировка и проект за ограда на КН център „ОРТО“
Публикувано на 28.02.2019
2.46 MB
Решение за преустановяване № РД-28-159/28.02.2019г.
Публикувано на 28.02.2019
0.66 MB
Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на нов вход, зона за сигурност и ландшафт на ЕЦ за УВД“.
Публикувано на 28.02.2019
2.17 MB
Решение за преустановяване № РД-28-158/28.02.2019г.
Публикувано на 28.02.2019
0.63 MB
Покана изх. № 26-00-517/05.03.2019 г.
Публикувано на 05.03.2019
35.92 MB
Образец № 7.1 към Покана изх. № 26-00-517/05.03.2019г.
Публикувано на 05.03.2019
0.06 MB
Покана изх. № 26-00-515/05.03.2019 г.
Публикувано на 05.03.2019
29.15 MB
Приложение № 1.1. към Покана изх. № 26-00-515/05.03.2019 г.
Публикувано на 05.03.2019
0.12 MB
Приложение № 1.2. към Покана изх. № 26-00-515/05.03.2019 г.
Публикувано на 05.03.2019
0.08 MB
Приложение № 1.3. към Покана изх. № 26-00-515/05.03.2019 г.
Публикувано на 05.03.2019
0.05 MB
Образец № 7.1 към Покана изх. № 26-00-515/05.03.2019 г.
Публикувано на 05.03.2019
0.02 MB
Покана изх. № 26-00-516/05.03.2019 г.
Публикувано на 05.03.2019
33.01 MB
Образец № 7.1 към Покана изх. № 26-00-516/05.03.2019 г.
Публикувано на 05.03.2019
0.01 MB
Покана изх. № 26-00-577/11.03.2019 г.
Публикувано на 11.03.2019
32.8 MB
Образец № 7.1 към Покана изх. № 26-00-577/11.03.2019 г.
Публикувано на 11.03.2019
0.01 MB
Покана изх. № 26-00-669/22.03.2019 г.
Публикувано на 22.03.2019
32.99 MB
Приложение № 1.1. към Покана изх. № 26-00-669/22.03.2019 г.
Публикувано на 22.03.2019
2.01 MB
Приложение № 1.2. към Покана изх. № 26-00-669/22.03.2019 г.
Публикувано на 22.03.2019
0.95 MB
Образец № 7.1 към Покана изх. № 26-00-669/22.03.2019 г.
Публикувано на 22.03.2019
0.02 MB
Съобщение за удължаване на срока за представяне на оферти
Публикувано на 09.04.2019
0.52 MB
Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на нов вход, зона за сигурност и ландшафт на ЕЦ за УВД“.
Публикувано на 25.04.2019
3.44 MB
Решение за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Проектиране на нов вход, зона за сигурност и ландшафт на ЕЦ за УВД“
Публикувано на 25.04.2019
1.3 MB
Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за вертикална планировка и проект за ограда на КН център „ОРТО“
Публикувано на 25.04.2019
3.16 MB
Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за вертикална планировка и проект за ограда на КН център „ОРТО“
Публикувано на 25.04.2019
1.33 MB
Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проект за вертикална планировка на територията на УВПБ Банско“
Публикувано на 25.04.2019
2.45 MB
Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проект за вертикална планировка на територията на УВПБ Банско“
Публикувано на 25.04.2019
0.78 MB
Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за промяна на входната част на летищната контролна кула в гр. София“
Публикувано на 25.04.2019
2.46 MB
Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за промяна на входната част на летищната контролна кула в гр. София“
Публикувано на 25.04.2019
0.8 MB
Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране във връзка с изпълнение на мерки по енергийна ефективност - ЛЦ за ОВД Варна - сграда АЕЦ – дизелова централа“
Публикувано на 16.05.2019
3.03 MB
Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране във връзка с изпълнение на мерки по енергийна ефективност - ЛЦ за ОВД Варна - сграда АЕЦ – дизелова централа“
Публикувано на 16.05.2019
0.79 MB
Покана изх. № 26-00-1197/16.05.2019 г.
Публикувано на 16.05.2019
31.58 MB
Покана изх. № 26-00-1242/22.05.2019 г.
Публикувано на 22.05.2019
31.22 MB
Образец № 7.1 към Покана изх. № 26-00-1242/22.05.2019 г.
Публикувано на 22.05.2019
0.01 MB
Покана изх. № 26-00-1416/05.06.2019 г.
Публикувано на 05.06.2019
28.26 MB
Покана изх. № 26-00-1604/18.06.2019 г.
Публикувано на 18.06.2019
41.56 MB
Образец № 7.1 към Покана изх. № 26-00-1604/18.06.2019 г.
Публикувано на 18.06.2019
0.02 MB
Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за конструктивно обследване и укрепване на носеща конструкция на ЛРЛК на ЛЦ за ОВД Бургас“
Публикувано на 26.06.2019
3.31 MB
Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за конструктивно обследване и укрепване на носеща конструкция на ЛРЛК на ЛЦ за ОВД Бургас“
Публикувано на 26.06.2019
1.29 MB
Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Интериорен проект за помещение 4.2.В.1- разположено в 4 блок на ЕЦ за УВД“
Публикувано на 26.06.2019
2.25 MB
Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Интериорен проект за помещение 4.2.В.1- разположено в 4 блок на ЕЦ за УВД“
Публикувано на 26.06.2019
0.77 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 04.07.2019
0.41 MB
Договор № 236 от 17.06.2019г.
Публикувано на 04.07.2019
57.1 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 04.07.2019
0.41 MB
Договор № 235 от 17.06.2019г.
Публикувано на 04.07.2019
33.02 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 04.07.2019
0.41 MB
Договор № 257 от 28.06.2019г.
Публикувано на 04.07.2019
17.24 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 04.07.2019
0.41 MB
Договор № 258 от 28.06.2019г.
Публикувано на 04.07.2019
18.09 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 04.07.2019
0.41 MB
Договор № 259 от 28.06.2019г.
Публикувано на 04.07.2019
18.55 MB
Покана изх. № 26-00-1866/10.07.2019 г.
Публикувано на 10.07.2019
31.7 MB
Образец № 7.1 към Покана изх. № 26-00-1866/10.07.2019 г.
Публикувано на 10.07.2019
0.02 MB
Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на ново електрозахранване на ЛЦ за ОВД Горна Оряховица“
Публикувано на 15.07.2019
3.36 MB
Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на ново електрозахранване на ЛЦ за ОВД Горна Оряховица“
Публикувано на 15.07.2019
1.4 MB
Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Конструктивно заснемане и обследване на антенни системи на NDB“
Публикувано на 15.07.2019
3 MB
Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Конструктивно заснемане и обследване на антенни системи на NDB“
Публикувано на 15.07.2019
0.86 MB
Покана изх. № 26-00-1932/15.07.2019 г.
Публикувано на 15.07.2019
40.09 MB
Приложение № 1.2. към Покана изх. № 26-00-1932/15.07.2019г.
Публикувано на 15.07.2019
10.78 MB
Приложение № 1.3. към Покана изх. № 26-00-1932/15.07.2019г.
Публикувано на 15.07.2019
0.27 MB
Образец № 7.1. към Покана изх. № 26-00-1932/15.07.2019г.
Публикувано на 15.07.2019
0.01 MB
Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на специализирана експертиза и работен проект за оперативна зала, както и работен проект за вертикален комуникационен колектор в ЛКК на ЛЦ за ОВД Бургас
Публикувано на 08.08.2019
1.42 MB
Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на специализирана експертиза и работен проект за оперативна зала, както и работен проект за вертикален комуникационен колектор в ЛКК на ЛЦ за ОВД Бургас“
Публикувано на 08.08.2019
3.14 MB
Покана изх. № 26-00-2306/19.08.2019 г.
Публикувано на 19.08.2019
36.5 MB
Образец № 7.1. към Покана изх. № 26-00-2306/19.08.2019г.
Публикувано на 19.08.2019
0.02 MB
Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Изготвяне на работен проект за извършване на ремонт на обект към ЛЦ за ОВД Горна Оряховица"
Публикувано на 21.08.2019
0.82 MB
Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите, подадени при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на работен проект за извършване на ремонт на обект към ЛЦ за ОВД Горна Оряховица“
Публикувано на 21.08.2019
2.95 MB
Договор № 325 от 14.08.2019г.
Публикувано на 26.08.2019
47.46 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 26.08.2019
0.22 MB
Договор № 351 от 29.08.2019г.
Публикувано на 02.09.2019
19.42 MB
Приложения към Договор № 351 от 29.08.2019г.
Публикувано на 02.09.2019
11.57 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 02.09.2019
0.22 MB
Договор № 352 от 29.08.2019г.
Публикувано на 02.09.2019
15.63 MB
Приложения към договор № 352 от 29.08.2019г.
Публикувано на 02.09.2019
17.45 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 02.09.2019
0.22 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 11.09.2019
0.41 MB
Договор № 375 от 04.09.2019г.
Публикувано на 11.09.2019
33.93 MB
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 11.09.2019
0.41 MB
Договор № 374 от 04.09.2019 г.
Публикувано на 11.09.2019
43.82 MB
Покана изх. № 26-00-2607/16.09.2019 г.
Публикувано на 16.09.2019
34.43 MB
Образец № 7.1. към Покана изх. № 26-00-2607/16.09.2019г.
Публикувано на 16.09.2019
0.02 MB