20 Фев
2015

Предварителни обявления за 2015

Предварителни обявления за доставки, услуги и строителство през 2015 г

Предварително обявление за доставки, публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз
Публикувано на 20.02.2015
0.43 MB
Предварително обявление за услуги, публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз
Публикувано на 20.02.2015
1.97 MB
Предварителни обявления за строителство, изпратени в АОП
Публикувано на 20.02.2015
0.31 MB
Предварително обявление за доставки и услуги, изпратено в АОП
Публикувано на 20.02.2015
1.97 MB