Учени и експерти от Европа и САЩ объсдиха проблемите на управлението на въздушното пространство

Начало / Проекти / Archive by category 'Международни проекти'

Учени и експерти от Европа и САЩ объсдиха проблемите на управлението на въздушното пространство

Около 100 участници от цяла Европа и САЩ присъстваха на научния семинар „Единно европейско небе и устойчивост на системата за управление на въздушното движение” на 15 и 16 септември в София.

Форумът се организира от Danube FAB, Функционалния блок въздушно пространство централна Европа (FABEC) и Германското дружество за авиационни изследвания (GARS) и събра изтъкнати учени и експерти от индустрията. Те обмениха вижданията си за това как да се управлява нарастващата несигурност в управлението на въздушното движение. В следствие рязкото намаляло търсене по време на пандемията, геополитическите промени, метеорологичните проблеми и променящите се модели на трафика, делегатите определиха приоритетни области за повишаване на устойчивостта по време на кризистни ситуации.

Изместването на потоците на трафика води до прекомерно търсене и доходи в някои държави, докато други остават с неизползван капацитет и намалели доходи. Методът за ефективно управление на ресурсите „Точно навреме“ (Just-In-Time) не е подходящ за тези екстремни колебания и планирането на капацитета придобива по-голямо значение. Затова трябва да се намери баланс между оперативната и финансовата устойчивост, за да може да се устоява на такива събития.

Обществената загриженост относно изменението на климата и промените в околната среда има бавно, но дълготрайно въздействие, но досега ѝ се отдавапо маловажно значение в регламента, определящ мандата на аеронавигационното обслужване.

Лекции изнесоха професора по икономика в Принстънския университет и директор на Центъра за финанси в Бендхайм, Маркъс Брюнермайер, за управлението на несигурността и Раду Бабичану, от авиационния университет Embry-Riddle, за устойчивостта на киберсигурността. Представители на индустрията и учени от повече от 10 европейски държави и САЩ  допринесоха за задълбочени дискусии относно предизвикателствата и възможностите, пред които е изправено управлението на въздушното движение и стойността на устойчивата инфраструктура. Това доведе до ключови констатации, които подчертават важността на балансираните цели за ефективност, финансовите и оперативните буфери, регулярните стрес тестове и колективния подход за прогнозиране, за да се помогне по най-добър начин на управлението на бъдещата несигурност.

Въздушното пространство на шестте държави от FABEC – Белгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия и Швейцария, е едно от най-натоварените и най-сложните в света. Болшинството големи европейски летища, основните граждански въздушни трасета и военни тренировъчни зони са разположени в тази зона. Въздушното пространство на FABEC обхваща 1.7 милиона км2 и обслужва над 55% от европейския въздушен трафик. През 2020 г. FABEC спечели Приза за опазване на околната среда в УВД (ATM EnvironmentAward) за втора поредна година.

Република Молдова се присъедини към проекта SEEFRA

От 24 февруари 2022 г. авиационните оператори могат денонощно да планират полетите си свободно и без ограниченията на географските граници през въздушното пространство на България, Унгария, Румъния, Словакия и Република Молдова. Включването на въздушното пространство на Република Молдова представлява второто разширяване на проекта SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на полети в Югоизточна Европа, успешно въведен на 7 ноември 2019 г.). С тази стъпка SEE FRA осигурява трансгранично свободно планиране на полети през въздушното пространство на пет държави и се превръща в един от най-големите блокове въздушно пространство от този тип в Европа.

В допълнение към разширяването на SEEFRA се въвежда и трансгранично свободно планиране на полетите между SEEFRA и BALTIC FRA (установено въздушно пространство за свободно планиране на полети между Полша и Литва като партньори в BALTIC FAB), което осигурява планиране във въздушното пространство от Черно до Балтийско море.

Новите правила за планиране на полети значително оптимизират траекториите на въздухоплавателните средства не само като се използват най-кратките връзки, но и се оползотворяват най-ефективните маршрути за избягване на въздействия върху полетите, например при неблагоприятни метеорологични условия. Според симулациите, SEE FRA допринася за значително намаляване на емисиите и на милиони мили (NM) дневно от общия пробег.

Управителят на мрежата има централна роля в подобренията на въздушното пространство на европейско ниво. Благодарение на активното участие и пълната подкрепа на държавите-членки на ЕВРОКОНТРОЛ и Агенцията на ЕВРОКОНТРОЛ, операторите на въздухоплавателни средства ще могат да изпълняват полети с оптимални профили, като изразходват по-малко гориво и по този начин намаляват отпечатъка на авиацията върху околната среда.

Среща на изпълнителните директори на Gate One в София издига сътрудничеството между водещите ДАНО в региона на следващото ниво.

Автор: BULATSA

Изпълнителни директори и представители на 13 ДАНО от Централна и Източна Европа, членове на координационната платформа Gate One, се срещнаха в София, България, за да обсъдят своите стратегически цели и работна програма в контекста на променящата се среда в Единното европейско небе (ЕЕН). На срещата изпълнителните директори се съгласиха за важността на укрепването на стратегическата позиция на Gate One на европейско ниво и техниките му за сътрудничество, носещи оперативни ползи за изпълнението на ЕЕН, и подчертаха главната му роля като ключов участник в процесите на вземане на решения в европейското УВД.

Председателят на Gate One и изпълнителен директор на HungaroControl, г-н Корнел Сжепеси, заяви: „Тази регионална платформа за сътрудничество между ДАНО е основата на нашия общ успех. Подготвяйки се за бъдещите предизвикателства, сътрудничеството никога не е било толкова важно при разработването на нови концепции в УВД или при създаването на бизнес модела на ДАНО за следващото десетилетие. Работната програма на Gate One за 2020 г. ще ни позволи да се справим с кризата с капацитета и да засилим стратегическите си позиции в координация с CANSO Европа.“

Срещата в София направи плодотворна дискусия относно плана за действие на Gate One за 2020 г., като акцентира върху приложимостта на изразяването на общи позиции по главни теми, като възникващи концепции в УВД, нови бизнес модели за доставчици на данни за въздушното движение, бъдещото икономическо регулиране на ДАНО и бъдещето на Единното европейско небе.

BULATSA УЧАСТВА В ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ПО ПРОЕКТА GRADE

Автор: BULATSA

BULATSA участва в Ден на отворените врати за полетни изпитания по проект GRADE, които се проведоха в италианския авиокосмически изследователски център (CIRA) в град Капуа, Италия.

Президентът на CIRA Пауло Анунциато, откри събитието и приветства участниците, а ръководителя на проекта, Антонио Витале представи постигнатите резултати до момента и обяви следващите дейности.

Целта на симулациите беше да се докаже приложимостта на SESAR, решения #51, #55 и #103 за въздухоплавателни средства от леката авиация с общо предназначение, изпълняващи полети по правилата за визуални полети (ПВП). Изпитанията включваха съвместни полети в реално време на малък самолет P92 Echo Super, използван от CIRA като т.нар. „летяща лаборатория“ за аеронавигационни изследвания (FLARE – Flying Laboratory for Aeronautical Research) и преминаха съгласно предварителното планиране.

„Летящата лаборатория“ беше оборудвана с мобилно устройство тип таблет, който демонстрира възможността за безопасно провеждане на този тип полети, като използваната програма е специално разработена от фирма NAIS.

GRADE е пан-европейски проект, който има за цел да демонстрира възможността въздухоплавателните средства от леката авиация с общо предназначение, изпълняващи полети по правилата за визуални полети, да използват концепциите на програмата SESAR, за да се интегрират във въздушното пространство и на летища, предназначени за търговската авиация.

BULATSA участва в проекта заедно ситалианския авиокосмически изследователски център (CIRA), координатор на проекта, немския център за аеронавигационни и космически изследвания DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.), ДАНО на Малта – MATS (Malta Air Traffic Services), италианската технологична компания–NAIS(Nextant Applications & Innovative Solution S.r.l.), техническия университет в Брауншвайг – TUBS (Technische Universitaet Braunschweig) и университета UPTH (Università degli Studi di Napoli Parthenope) в Неапол.

Повече информация за проекта GRADE може да намерите на www.gradeproject.eu и https://www.bulatsa.com/deynosti/proekti/mezhdunarodni-proekti/grade-gnss-solutions-increased-ga-and-rotorcraft-airport

BULATSA участва в Ден на отворените врати за полетните изпитания по проекта GRADE

photo by DLR

BULATSA участва в Ден на отворените врати за полетните изпитания по проекта GRADE, които се проведоха в централата на DLR в град Брауншвайг, Германия.

Целта на симулациите беше да се докажат приложимостта на SESAR решения #51, #55, #103 и #113 за авиацията с общо предназначение и хеликоптерите. Изпитанията включваха съвместни полети на малък самолет Cessna и хеликоптер EC135 по различни маршрути със сближаващи се под безопасния минимум траектории.

Въздухоплавателните средства бяха оборудвани със специално разработени от DLR и Техническия университет в Брауншвайг (TUBS) технологии, позволяващи безопасното провеждане на такива полети. Показани бяха двата вида интерфейси, както и записи от вече проведените тестове.

Съгласно плана на проекта GRADE, през месец октомври 2019 предстоят още една серия полетни изпитания, които ще се проведат в италианския авиокосмически изследователски център (CIRA) в град Капуа, Италия.

GRADE е пан-европейски проект, който има за цел да демонстрира възможността въздухоплавателните средства от авиацията с общо предназначение и хеликоптерите да използват концепциите на програмата SESAR, за да се интегрират във въздушното пространство и летищата.

BULATSA участва в проекта заедно с италиански аерокосмически изследователски център и координатор на проекта CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali ScpA), немския център за аеронавигационни и космически изследвания DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.), ДАНО на Малта – MATS (Malta Air Traffic Services), италианската технологична компания -NAIS (Nextant Applications & Innovative Solution S.r.l.), техническия университет в Брауншвайг – TUBS (Technische Universitaet Braunschweig) и университета UPTH (Università degli Studi di Napoli Parthenope) в Неапол.

Повече информация за проекта GRADE може да намерите на www.gradeproject.eu и https://www.bulatsa.com/deynosti/proekti/mezhdunarodni-proekti-2/sesar-2020-2/grade-gnss-solutions-for-increased-ga-and-rotorcraft-airport-accessibility-demonstration/

Изпълнителните директори на Gate One обсъдиха развитията в европейската авиация

Автор: BULATSA

Изпълнителните директори на ДАНО, членове на Координационната платформа Gate One, се събраха в Букурещ за осми път, за да обсъдят най-належащите въпроси пред европейската система за УВД. Те се обединиха в обща позиция относно прочуването за архитектура на въздушното пространство (Airspace Architecture Study) и доклада на Wise Persons Group. Двата документа ще играят ключова роля за оформянето на новия законодателен пакет за Единното европейско небе, който се очаква да бъде предложен от Европейската комисия.

Регула Детлинг-Отт, председател на Органа за преглед на ефективността на Единното европейско небе, Разван Букурою, началник на дирекция Стратегия и развитие на мрежата при Управителя на мрежата за УВД, и Таня Гроботек, директор на CANSO за Европа, акцентираха върху бъдещето на европейската система за УВД, необходимите промени които да позволят по-нататъшното развитие на сектора и тяхното въздействие върху съществуващата регулаторна рамка.
В Румъния се проведе и конференция „SESAR, Създавайки заедно бъдещето на авиацията“, организирана от Управителя на разгръщането на SESAR, CANSO и ROMATSA, в рамките на румънското председателство на Съвета на Европейския съюз. Представителите на ръководството на BULATSA заедно с представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Управителя на разгръщането на SESAR, Съвместното предприятие SESAR, PANSA, ROMATSA, CANSO, летища, Европейската агенция за отбрана и Управителя на мрежата за УВД обсъдиха как заинтересованите страни могат да си сътрудничат за подобряване обслужването на бъдещия ръст на въздушния трафик и за справяне с проблемите с капацитета.

BULATSA участва във валидация по проект PJ 10 на програма SESAR

Автор: BULATSA

На 25 март 2019 г. стартира валидация по проект PJ.10-2a „Подобряване ефективността при предоставянето на сепарация“ (Improved Performance in the Provision of Separation) фаза V3 („пре-индустриализация”) за доказване зрелостта на прототип TESLA (Tactical Encounter SoLver Assistant).

Прототипът е разработен от Airbus Defence and Space (Airbus D&S) по оперативни изисквания на BULATSA, в изпълнение на дейностите по проект PJ 10 от програма SESAR 2020. Целта на проекта е да се предоставят на ръководителите полети автоматизирани средства за откриване и предотвратяване на конфликти между въздухоплавателните средства, увеличаване капацитета на въздушното пространство и подпомагане управлението на нарастващия трафик. Валидацията се провежда в специално оборудваната с работни станции за РП и псевдо-пилоти тестова платформа – „BULATSA Innovation Grid“.

Валидирането на функционалностите на TESLA се извършва чрез симулация на управление на въздушното движение в района на София Подход и София Контрол със значителна комплексност и натоварване на трафика. Проверяват се и възможностите за подобряване точността на сепарацията на самолетите с използване на актуални данни за полета от борда на ВС (EPP – Extended projected profile).

Българските ръководители на полети ще оценяват възможностите за разрешаване на множество конфликтни ситуации с използването на прототипа. От валидационното упражнение ще бъде събрана информация за зрелостта на TESLA (по стандартите на програма SESAR), която информация ще бъде подложена на експертен анализ. Резултатите и финалната оценка за възможностите на прототипа се очакват през втората половина на 2019 г.

*

SESAR 2020 е програма на Европейския съюз, която акцентира върху разработването и валидирането на технологични решения в сферата на управлението на въздушното движение. Финансира се от програмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020.

"Ден на Отворени врати" на проекти PJ.03a – IntegratedSurfaceManagement и PJ.03b – Airport Safety Nets

Автор: BULATSA

BULATSA и фирма LEONARDO бяха домакин на „Ден на отворените врати“ за представяне на резултатите от валидацията по проекти PJ.03a – IntegratedSurfaceManagement (SUMO) и PJ.03b – Airport Safety Nets (SAFE) на програма SESAR 2020, проведена на тестова система GAINS.

Целта на проект PJ.03а е да намери решение за подобрено насочване на въздухоплавателните средства и превозните средства по работната площ на летището, съчетано със задаването на маршрут. PJ.03b дава решение за усъвършенствани мрежи за безопасност на летището, подпомагащи ръководителите полети за недопускане на конфликти. BULATSA участва в тези проекти, съвместно с фирма LEONARDO, за да сподели своите виждания за по-доброто дефиниране на функционалностите на системата и да подпомогне валидирането на PJ.03a/PJ.03b, което се проведе в BULATSA в периода 22-26 октомври 2018 г.

В рамките на „Деня на отворените врати“ бяха проведени упражнения на системата GAINS на LEONARDO и бяха тествани две групи от функционалности на софтуера – RoutePlanningandManagement (PJ.03a) и SurfaceConflictAlert (SCA) Functionalities (PJ.03b). В събитието взеха участие и международни експерти от AirFrance, UkSATSE (ДАНО на Украйна), Crocontrol (ДАНО на Хърватска), ROMATSA (ДАНО на Румъния), LFV(ДАНО на Швеция), ENAV (ДАНО на Италия) и представители на Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA).

BULATSA и Airbus D&S проведоха валидационни сесии по проект PJ.10.02b

Автор: BULATSA

В периода ноември 2018 г. – януари 2019 г. в ДП РВД се проведоха две самостоятелни валидационни сесии по проект PJ.10.02b „Усъвършенствано управлението на сепарацията“. Проектът е част от PJ 10 PROSA (Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in the Air Traffic Managament) и се финансира от Съвместното предприятие SESAR (SJU) съгласно Многогодишната програма SESAR2020: 2016 – 2019 г. и Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № 734143 в рамките на Програмата на Европейската комисия за научни изследвания и иновации.

Решението, което се разработва от представители на Airbus D&S, Airbus Commercial Aircraft и BULATSA, има за цел да подобри допълнително качеството на услугите за управление на сепарацията между въздухоплавателните средства (ВС), изпълняващи полети по маршрут и в контролираните райони на летищата, чрез въвеждане на допълнителни механизми за автоматизация и интегриране на допълнителна информация.

В рамките на валидацията, ръководителите полети на ДП РВД направиха преглед на постигнатите към момента резултати, технологичните развития, очакваните ползи и степента на зрялост на прототипа, както и неговата приложимост към различни видове оперативни среди. Бяха набелязани области на подобрение и оптимални или нестандартни решения с висока добавена стойност за откриване и разрешаване на потенциални конфликти.

На база оценка на работното натоварване на РП, ефективността и приложимостта на разработваните функционалности, бе извършен анализ на ефективността на прототипа TESLA по отношение показателите за ефективност в областите „Безопасност“, „Капацитет“, „Околна среда“ и „Човешки фактор“. Бе направено заключение, че отчитането на метеорологична информация в прототипа TESLA и оценката на приложимост на различните възможни решения за избягване на конфликти ще облекчи работното натоварване на РП, ще оптимизира процеса на вземане на решения, ще повиши ситуационната осведоменост и ще има положително влияние по отношение капацитета на предлаганите услуги.

По време на Световния УВД Конгрес в гр. Мадрид, 12-14 март 2019 г., на щанда на Airbus D&S предстои да се представи демонстрациoнно упражнение, показващо настоящите възможности на прототипа TESLA.

BULATSA участва в 16 симулации в реално време и ден на отворените врати по проект GRADE

Автор: BULATSA

Ръководители на полети и експерти от BULATSA участваха в провеждането на 16 симулации в реално време и в ден на отворените врати по проект GRADE (GNSS Solutions for Increased GA and Rotorcraft Airport Accessibility Demonstration). В мероприятието взеха участие и партньорите по проекта ENAV (доставчикът на аеронавигационно обслужване на Италия), NAIS Италия (разработила софтуер по проекта), ISSNOVA Италия (оценила натоварването на пилота и на РП по време на проекта) и представители на SESAR JointUndertaking.

GRADE е пан-европейски проект, в рамките на програма SESAR 2020, финансиран от програма Хоризонт 2020, чиято цел е да демонстрира възможността въздухоплавателните средства от авиацията с общо предназначение и хеликоптерите да използват концепциите на програмата SESAR, за да се интегрират във въздушното пространство и летищата използвайки възможностите на глобалната сателитна навигационна система.

Повече информация за проекта GRADE може да намерите на www.gradeproject.eu и https://www.bulatsa.com/deynosti/proekti/mezhdunarodni-proekti/grade-gnss-solutions-increased-ga-and-rotorcraft-airport.