GRADE - GNSS Solutions for Increased GA and Rotorcraft Airport Accessibility Demonstration | ДП РВД

GRADE - GNSS Solutions for Increased GA and Rotorcraft Airport Accessibility Demonstration

Статус: 
активен

Име на предложението:

GRADE (GNSS Solutions for Increased GA and Rotorcraft Airport Accessibility Demonstration) SESAR-VLD1-09-2016

Споразумение за финансиране №: 783170

Времева рамка:

Съгласно програмата на ЕС за научноизследователска и развойна дейност Horizon 2020 – (2014-2020)

Цел:

Целта на проект GRADE е подготовка и провеждане на широкомащабна демонстрация на възможностите за интегриране на общата авиация и роторните въздухоплавателни средства (ротокрафти) във въздушното пространство и летищата, където са въведени конкретни технологии на SESAR. Проект GRADE включва демонстрации на приложенията на глобалната навигационна спътникова система (GNSS) и SNI (Simultaneous Non Interferring) по дейностите на общата авиация и роторните въздухоплавателни средства, съставени както от симулации в реално време, така и от летателни изпитания. Летателните изпитания се извършват на две различни места с 3 различни въздухоплавателни средства (два различни самолета и един роторкрафт) и генерират данни и звукови резултати, които могат да бъдат използвани за подпомагане изискванията за регулиране, стандартизация и сертифициране на общата авиация и ротокрафтите. Очакванията са проект GRADE да подобри безопасността и достъпа до летища за общата авиация и по отношение на ротокрафтите към: 1) регионалните и малки летища, които не са оборудвани с инструментални системи за заход; 2) до големи летища, които не са оборудвани със система за инструментално кацане (ILS) и 3) до големи летища, оборудвани с ILS (за средствата на общата авиация и роторкрафти, които не разполагат с бордово оборудване за подход по ILS).

BULATSA участва в подготовката и провеждането на валидации и демонстрации по проект GRADE заедно със следните европейски партньори:

CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali ScpA) – италиански аерокосмически изследователски център и координатор на проекта;

DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.) – немски център за аеронавигационни и космически изследвания;

MATS (Malta Air Traffic Services) – ДАНО на Малта;

NAIS (Nextant Applications & Innovative Solution S.r.l.) - италианска технологична компания;

TUBS (Technische Universitaet Braunschweig) – технически университет в Брауншвайг;

UPTH (Università degli Studi di Napoli Parthenope) – университета Партеноп в Неапол.

В периода 15-18 октомври и 19-23 ноември 2018 г. в италианския аерокосмически изследователски център (CIRA) се проведоха симулации в реално време, в които участие взеха ръководители полети от BULATA. Симулациите имаха за цел да валидират и утвърдят концепциите за следващият етап от проекта, а именно летателните изпитания с реално въздухоплавателно средство. Екипът на BULATSA работи по УВД процедури, дизайн на въздушното пространство, интерфейса „човек-машина“ (HMI), както и ниво и комплексност на симулирания трафик. Проведените различни упражнения, тестваха два различни софтуера за таблет, които ще бъдат представени като оборудване на борда на ВС по време на последният етап на летателните изпитания и представляват основен предмет на оценка по проекта.   

На 23 ноември 2018 г. в CIRA се проведе ден на отворените врати. Всички партньори по проекта взеха участие, както и представители на SESAR Joint Undertaking. В рамките на деня на отворените врати са проведоха три симулации в реално време, чиято цел беше да се разиграят сценарии, използващи различни софтуери и HMI, разработени по проекта. При първите две симулации се използва таблет със софтуер, разработен от италианската фирма NAIS, а при третата симулация софтуер, разработен от Техническия университет в Braunschweig (TUBS). Тествани бяха също така и различни нива на натоварване на трафика при различна видимост.

На 29 ноември 2018 г. в Braunschweig, Германия също е проведен ден на отворените врати.

В периода юни-август 2019 г. предстои да се проведат летателни изпитания на решенията по проекта.

Повече информация за проекта е достъпна на следния адрес: http://www.gradeproject.eu/