Чешката Република се присъедини към проекта  SEEFRA

Начало / Archive by category 'Проекти'

Чешката Република се присъедини към проекта  SEEFRA

От 23 февруари 2023 г. авиационните оператори могат денонощно да планират полетите си свободно и без ограниченията на географските граници през въздушното пространство на България, Унгария, Румъния, Словакия, Република Молдова и Чешката Република. Включването на въздушното пространство на Чешката Република представлява третото разширяване на проекта SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на полети в Югоизточна Европа, успешно въведен на 7 ноември 2019 г.). С тази стъпка SEE FRA се превръща в един от най-големите блокове въздушно пространство за свободно планиране на полетите в Европа.

В допълнение към разширяването на SEE FRA, въведеното през миналата година трансгранично свободно планиране на полетите между SEE FRA и BALTIC FRA осигурява такъв тип планиране във въздушното пространство от Черно до Балтийско море.

Новите правила за планиране на полети значително оптимизират траекториите на въздухоплавателните средства не само като използват най-кратките връзки, но и позволяват използването на най-ефективните маршрути, когато въздействията върху полетите са неизбежни, например при избягване на неблагоприятни метеорологични условия. Според симулациите, SEE FRA допринася за значително намаляване на емисиите и на милиони мили (NM) дневно от общото прелетяно разстояние.

Управителят на мрежата има централна роля в подобренията на въздушното пространство на европейско ниво. Благодарение на активното участие и пълната подкрепа на държавите-членки на ЕВРОКОНТРОЛ и Агенция ЕВРОКОНТРОЛ, операторите на въздухоплавателни средства ще могат да летят по оптимизирани профили, като изразходват по-малко гориво и по този начин намаляват отпечатъка на авиацията върху околната среда.

BULATSA и Leonardo проведоха демонстрация по програма SESAR 2020

BULATSA беше домакин на Ден на отворените врати за демонстриране пред широка аудитория на възможностите на системата за предотвратяването на конфликти в зоната на летищата и увеличаване на ефективността на свързаните с това операции – PJ.02 AART (Airport Airside and Runway Throughput).

Проектът стартира през 2019 г. като част от програма SESAR 2020, Wave 2. През месец октомври 2022 г. в централата на фирма Leonardo в  Рим, беше проведена заключителната за проекта валидационна сесия, в която участваха ръководители на полети от BULATSA.

В рамките на проекта експерти от Leonardo и BULATSA работиха за надграждане на решенията в областта на автоматизацията, съвместното вземане на решения на летищата (A-CDM) и преноса на данни (datalink). Целта бе да се предоставят решения, с които да се подобрят операциите за отлитане и долитане на летищата с ограничен капацитет, както и достъпът до вторични летища при условия на ниска видимост.

В деня на отворените врати, BULATSA и Leonardo представиха постигнатото по проекта и обсъдиха резултатите от проведените валидации. Представители на ГД ГВА, доставчиците на аеронавигационно обслужване на Италия и аеронавигационната индустрия, сред които SESAR 3 Joint undertaking, SWAN Crew и Indra, се запознаха с предложенията за оптимизиране на тактическото управление на конфликти във фазата на движение по перона и пътеките за рулиране и подобрените маршрути за придвижване на самолета по пистата. В допълнение, бяха обсъдени решенията за предотвратяване излизанията от пистата чрез синхронизиране обмена на информация въздух-земя относно състоянието на повърхността на пистата.

Решенията по проект PJ.02 AART допринасят за повишаване ефективността и осведомеността за ситуацията както за ръководителите полети, така и за водачите на превозни средства на летището, с положителен ефект върху безопасността и управлението на времето.

***

SESAR 2020 е програма на Европейския съюз, която акцентира върху разработването и валидирането на технологични решения в сферата на управлението на въздушното движение. Финансира се от програмата за изследвания и иновации Horizon 2020.

Деветнадесето заседание на Социалния консултативен форум (SCF) на DANUBE FAB

Социалният консултативен форум (SCF) на DANUBE FAB се проведе на 25 януари в присъствен формат, за първи път от избухването на пандемията Covid-19. Срещата позволи на социалните партньори да получат обобщена информация за извършените дейности през 2022 г. и за планираните дейности в рамките на DANUBE FAB за 2023 г.

Деветнадесетото заседание на DANUBE FAB SCF информира участниците за стратегическите документи на DANUBE FAB и за проектите, които наскоро са били завършени  рамките на ФБВП.

Основна тема беше продължаващото разширяване на Въздушното пространство за свободно планиране на маршрута в Югоизточна Европа (SEE FRA). През февруари 2022 г. въздушното пространство на Република Молдова беше интегрирано в SEE FRA, като през февруари 2023 г. SEE FRA ще се разшири още повече с включването на FRACZECH (Чешката република).

В инициативата InterFAB, DANUBE FAB продължава да играе важна роля чрез укрепване на споразуменията за сътрудничество с други ФБВП и заинтересовани страни от авиацията. В резултат на това, DANUBE FAB и FABEC, с участието на социалните партньори, организираха научен семинар на тема „Единно европейско небе и устойчивост на системата за УВД“, на 15-16 септември 2022 г. в София. Конференцията се проведе в партньорство с Германското общество за авиационни изследвания (G.A.R.S.) и събра академици и практици, за да осигури форум за взаимен обмен и възможност за споделяне на идеи за устойчивост на системата за УВД.

На форума бяха представени и последните развития в ЕС, с конкретни новини и дискусии относно присъединяването на ROMATSA и BULATSA към съвместното предприятие SESAR 3, тяхното участие в тръжната покана за индустриални изследвания на цифровото европейско небе, новото партньорство на управителя на разгръщането на SESAR и възможни начини за намиране на допирни точки за бъдещо сътрудничество.

Следващият Социален консултативен форум на DANUBE FAB ще се проведе през есента на 2023 г.

_______________________________________

Забележка за редакторите:

DANUBE FAB е Функционалният блок въздушно пространство (ФБВП), образуван между Република България и Румъния, включващ Българското държавно предприятие Ръководство на въздушното движение (BULATSA) и Румънската администрация за обслужване на въздушното движение (ROMATSA), като доставчици на аеронавигационно обслужване. DANUBE FAB е ключов елемент от законодателната рамка на Единното европейско небе, която предписва набор от мерки за осигуряване на достатъчен капацитет за обслужване на полетите над Европа.

Учени и експерти от Европа и САЩ объсдиха проблемите на управлението на въздушното пространство

Около 100 участници от цяла Европа и САЩ присъстваха на научния семинар „Единно европейско небе и устойчивост на системата за управление на въздушното движение” на 15 и 16 септември в София.

Форумът се организира от Danube FAB, Функционалния блок въздушно пространство централна Европа (FABEC) и Германското дружество за авиационни изследвания (GARS) и събра изтъкнати учени и експерти от индустрията. Те обмениха вижданията си за това как да се управлява нарастващата несигурност в управлението на въздушното движение. В следствие рязкото намаляло търсене по време на пандемията, геополитическите промени, метеорологичните проблеми и променящите се модели на трафика, делегатите определиха приоритетни области за повишаване на устойчивостта по време на кризистни ситуации.

Изместването на потоците на трафика води до прекомерно търсене и доходи в някои държави, докато други остават с неизползван капацитет и намалели доходи. Методът за ефективно управление на ресурсите „Точно навреме“ (Just-In-Time) не е подходящ за тези екстремни колебания и планирането на капацитета придобива по-голямо значение. Затова трябва да се намери баланс между оперативната и финансовата устойчивост, за да може да се устоява на такива събития.

Обществената загриженост относно изменението на климата и промените в околната среда има бавно, но дълготрайно въздействие, но досега ѝ се отдавапо маловажно значение в регламента, определящ мандата на аеронавигационното обслужване.

Лекции изнесоха професора по икономика в Принстънския университет и директор на Центъра за финанси в Бендхайм, Маркъс Брюнермайер, за управлението на несигурността и Раду Бабичану, от авиационния университет Embry-Riddle, за устойчивостта на киберсигурността. Представители на индустрията и учени от повече от 10 европейски държави и САЩ  допринесоха за задълбочени дискусии относно предизвикателствата и възможностите, пред които е изправено управлението на въздушното движение и стойността на устойчивата инфраструктура. Това доведе до ключови констатации, които подчертават важността на балансираните цели за ефективност, финансовите и оперативните буфери, регулярните стрес тестове и колективния подход за прогнозиране, за да се помогне по най-добър начин на управлението на бъдещата несигурност.

Въздушното пространство на шестте държави от FABEC – Белгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия и Швейцария, е едно от най-натоварените и най-сложните в света. Болшинството големи европейски летища, основните граждански въздушни трасета и военни тренировъчни зони са разположени в тази зона. Въздушното пространство на FABEC обхваща 1.7 милиона км2 и обслужва над 55% от европейския въздушен трафик. През 2020 г. FABEC спечели Приза за опазване на околната среда в УВД (ATM EnvironmentAward) за втора поредна година.

Република Молдова се присъедини към проекта SEEFRA

От 24 февруари 2022 г. авиационните оператори могат денонощно да планират полетите си свободно и без ограниченията на географските граници през въздушното пространство на България, Унгария, Румъния, Словакия и Република Молдова. Включването на въздушното пространство на Република Молдова представлява второто разширяване на проекта SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на полети в Югоизточна Европа, успешно въведен на 7 ноември 2019 г.). С тази стъпка SEE FRA осигурява трансгранично свободно планиране на полети през въздушното пространство на пет държави и се превръща в един от най-големите блокове въздушно пространство от този тип в Европа.

В допълнение към разширяването на SEEFRA се въвежда и трансгранично свободно планиране на полетите между SEEFRA и BALTIC FRA (установено въздушно пространство за свободно планиране на полети между Полша и Литва като партньори в BALTIC FAB), което осигурява планиране във въздушното пространство от Черно до Балтийско море.

Новите правила за планиране на полети значително оптимизират траекториите на въздухоплавателните средства не само като се използват най-кратките връзки, но и се оползотворяват най-ефективните маршрути за избягване на въздействия върху полетите, например при неблагоприятни метеорологични условия. Според симулациите, SEE FRA допринася за значително намаляване на емисиите и на милиони мили (NM) дневно от общия пробег.

Управителят на мрежата има централна роля в подобренията на въздушното пространство на европейско ниво. Благодарение на активното участие и пълната подкрепа на държавите-членки на ЕВРОКОНТРОЛ и Агенцията на ЕВРОКОНТРОЛ, операторите на въздухоплавателни средства ще могат да изпълняват полети с оптимални профили, като изразходват по-малко гориво и по този начин намаляват отпечатъка на авиацията върху околната среда.

ДП РВД актуализира и внедри нови функционалности в системата за обработка и разпространение на аеронавигационни съобщения съгласно актуалните изисквания и регламенти в областта на АНО

Система AMHS (Aeronautical Message Handling System) осигурява приемането, обработката и разпространението на полетна и аеронавигационна информация към системите за УВД на ДП РВД и към външни потребители. В изпълнение на „Стратегията за развитие на средствата и системите за КНО и АСУВД в ДП РВД за периода 2019-2024 година“ и съгласно „Пътна карта за развитие на АСУВД“ бе извършено модернизиране на системата и бяха въведени следните нови оперативни функционалности.

  • обмен на съобщения с приложени графични файлове с голям обем (предимно за метеорологична информация);
  • обмен на XML съобщения (eXtensible Markup Language) encoded messages посредством http или https;
  • изграждане на SOAP interface на външни за системата сървъри за директен обмен на съобщения;
  • реализиране на дублирано изпращане на AMHS съобщения (X.400 Message Duplication);
  • внедрявана на FMTP функционалност в система AMHS с цел по-голяма сигурност и проследяемост на информацията;

Следвайки стратегията на ИКАО за постепенно мигриране към „разширен“ (enhanced) AMHS протокол за обмен на аеронавигационни съобщения в Европейската част на мрежата (Aeronautical Fixed Services – AFS), както и цялостното развитие на европейската мрежа за обмен на аеронавигационна информация NewPENS, през 2020 година система AMHS бе свързана към тази мрежа и бе осъществен директен обмен както на метеорологична аеронавигационна информация с Европейския метеорологичен център във Виена, така и на планова аеронавигационна информация с Евроконтрол.

През 2021 година предстои изграждането на международна AMHS свързаност от София през мрежа NewPENS към Анкара, Белград и Букурещ.

Среща на изпълнителните директори на Gate One в София издига сътрудничеството между водещите ДАНО в региона на следващото ниво.

Автор: BULATSA

Изпълнителни директори и представители на 13 ДАНО от Централна и Източна Европа, членове на координационната платформа Gate One, се срещнаха в София, България, за да обсъдят своите стратегически цели и работна програма в контекста на променящата се среда в Единното европейско небе (ЕЕН). На срещата изпълнителните директори се съгласиха за важността на укрепването на стратегическата позиция на Gate One на европейско ниво и техниките му за сътрудничество, носещи оперативни ползи за изпълнението на ЕЕН, и подчертаха главната му роля като ключов участник в процесите на вземане на решения в европейското УВД.

Председателят на Gate One и изпълнителен директор на HungaroControl, г-н Корнел Сжепеси, заяви: „Тази регионална платформа за сътрудничество между ДАНО е основата на нашия общ успех. Подготвяйки се за бъдещите предизвикателства, сътрудничеството никога не е било толкова важно при разработването на нови концепции в УВД или при създаването на бизнес модела на ДАНО за следващото десетилетие. Работната програма на Gate One за 2020 г. ще ни позволи да се справим с кризата с капацитета и да засилим стратегическите си позиции в координация с CANSO Европа.“

Срещата в София направи плодотворна дискусия относно плана за действие на Gate One за 2020 г., като акцентира върху приложимостта на изразяването на общи позиции по главни теми, като възникващи концепции в УВД, нови бизнес модели за доставчици на данни за въздушното движение, бъдещото икономическо регулиране на ДАНО и бъдещето на Единното европейско небе.

BULATSA УЧАСТВА В ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ПО ПРОЕКТА GRADE

Автор: BULATSA

BULATSA участва в Ден на отворените врати за полетни изпитания по проект GRADE, които се проведоха в италианския авиокосмически изследователски център (CIRA) в град Капуа, Италия.

Президентът на CIRA Пауло Анунциато, откри събитието и приветства участниците, а ръководителя на проекта, Антонио Витале представи постигнатите резултати до момента и обяви следващите дейности.

Целта на симулациите беше да се докаже приложимостта на SESAR, решения #51, #55 и #103 за въздухоплавателни средства от леката авиация с общо предназначение, изпълняващи полети по правилата за визуални полети (ПВП). Изпитанията включваха съвместни полети в реално време на малък самолет P92 Echo Super, използван от CIRA като т.нар. „летяща лаборатория“ за аеронавигационни изследвания (FLARE – Flying Laboratory for Aeronautical Research) и преминаха съгласно предварителното планиране.

„Летящата лаборатория“ беше оборудвана с мобилно устройство тип таблет, който демонстрира възможността за безопасно провеждане на този тип полети, като използваната програма е специално разработена от фирма NAIS.

GRADE е пан-европейски проект, който има за цел да демонстрира възможността въздухоплавателните средства от леката авиация с общо предназначение, изпълняващи полети по правилата за визуални полети, да използват концепциите на програмата SESAR, за да се интегрират във въздушното пространство и на летища, предназначени за търговската авиация.

BULATSA участва в проекта заедно ситалианския авиокосмически изследователски център (CIRA), координатор на проекта, немския център за аеронавигационни и космически изследвания DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.), ДАНО на Малта – MATS (Malta Air Traffic Services), италианската технологична компания–NAIS(Nextant Applications & Innovative Solution S.r.l.), техническия университет в Брауншвайг – TUBS (Technische Universitaet Braunschweig) и университета UPTH (Università degli Studi di Napoli Parthenope) в Неапол.

Повече информация за проекта GRADE може да намерите на www.gradeproject.eu и https://www.bulatsa.com/deynosti/proekti/mezhdunarodni-proekti/grade-gnss-solutions-increased-ga-and-rotorcraft-airport

BULATSA участва в Ден на отворените врати за полетните изпитания по проекта GRADE

photo by DLR

BULATSA участва в Ден на отворените врати за полетните изпитания по проекта GRADE, които се проведоха в централата на DLR в град Брауншвайг, Германия.

Целта на симулациите беше да се докажат приложимостта на SESAR решения #51, #55, #103 и #113 за авиацията с общо предназначение и хеликоптерите. Изпитанията включваха съвместни полети на малък самолет Cessna и хеликоптер EC135 по различни маршрути със сближаващи се под безопасния минимум траектории.

Въздухоплавателните средства бяха оборудвани със специално разработени от DLR и Техническия университет в Брауншвайг (TUBS) технологии, позволяващи безопасното провеждане на такива полети. Показани бяха двата вида интерфейси, както и записи от вече проведените тестове.

Съгласно плана на проекта GRADE, през месец октомври 2019 предстоят още една серия полетни изпитания, които ще се проведат в италианския авиокосмически изследователски център (CIRA) в град Капуа, Италия.

GRADE е пан-европейски проект, който има за цел да демонстрира възможността въздухоплавателните средства от авиацията с общо предназначение и хеликоптерите да използват концепциите на програмата SESAR, за да се интегрират във въздушното пространство и летищата.

BULATSA участва в проекта заедно с италиански аерокосмически изследователски център и координатор на проекта CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali ScpA), немския център за аеронавигационни и космически изследвания DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.), ДАНО на Малта – MATS (Malta Air Traffic Services), италианската технологична компания -NAIS (Nextant Applications & Innovative Solution S.r.l.), техническия университет в Брауншвайг – TUBS (Technische Universitaet Braunschweig) и университета UPTH (Università degli Studi di Napoli Parthenope) в Неапол.

Повече информация за проекта GRADE може да намерите на www.gradeproject.eu и https://www.bulatsa.com/deynosti/proekti/mezhdunarodni-proekti-2/sesar-2020-2/grade-gnss-solutions-for-increased-ga-and-rotorcraft-airport-accessibility-demonstration/

Изпълнителните директори на Gate One обсъдиха развитията в европейската авиация

Автор: BULATSA

Изпълнителните директори на ДАНО, членове на Координационната платформа Gate One, се събраха в Букурещ за осми път, за да обсъдят най-належащите въпроси пред европейската система за УВД. Те се обединиха в обща позиция относно прочуването за архитектура на въздушното пространство (Airspace Architecture Study) и доклада на Wise Persons Group. Двата документа ще играят ключова роля за оформянето на новия законодателен пакет за Единното европейско небе, който се очаква да бъде предложен от Европейската комисия.

Регула Детлинг-Отт, председател на Органа за преглед на ефективността на Единното европейско небе, Разван Букурою, началник на дирекция Стратегия и развитие на мрежата при Управителя на мрежата за УВД, и Таня Гроботек, директор на CANSO за Европа, акцентираха върху бъдещето на европейската система за УВД, необходимите промени които да позволят по-нататъшното развитие на сектора и тяхното въздействие върху съществуващата регулаторна рамка.
В Румъния се проведе и конференция „SESAR, Създавайки заедно бъдещето на авиацията“, организирана от Управителя на разгръщането на SESAR, CANSO и ROMATSA, в рамките на румънското председателство на Съвета на Европейския съюз. Представителите на ръководството на BULATSA заедно с представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Управителя на разгръщането на SESAR, Съвместното предприятие SESAR, PANSA, ROMATSA, CANSO, летища, Европейската агенция за отбрана и Управителя на мрежата за УВД обсъдиха как заинтересованите страни могат да си сътрудничат за подобряване обслужването на бъдещия ръст на въздушния трафик и за справяне с проблемите с капацитета.