Инфоцентър

Начало / Инфоцентър / ДП РВД актуализира и внедрява нови функционалности в системата за обработка и разпространение на аеронавигационни съобщения съгласно последните изисквания и регламенти в областта на АНО