Инфоцентър

Начало / Инфоцентър / ДП РВД актуализира и внедри нови функционалности в системата за обработка и разпространение на аеронавигационни съобщения съгласно актуалните изисквания и регламенти в областта на АНО