BULATSA ОТЧЕТЕ НАД 50% РЪСТ НА ОБСЛУЖЕНИТЕ ПОЛЕТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

Начало / Archive by category 'Дейности'

BULATSA ОТЧЕТЕ НАД 50% РЪСТ НА ОБСЛУЖЕНИТЕ ПОЛЕТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

BULATSA отбелязва 51,19% ръст на обслужените полети през септември тази година спрямо септември 2020 г., като техният брой през миналия месец е бил общо 61 573. Увеличение от над 54 на сто е отчетено и при обслужените международни полети – излитащи и кацащи. През септември тази година българските ръководители на полети са обслужили общо 6 920 международни полета, като за сравнение техният брой за същия период на миналата година е бил 4 482.

Ръст има и при обслужените прелитащи въздухоплавателни средства, които през септември т. г. са били 53 237, а през септември 2020 г. – 34 657, което е ръст с 53,6 процента.

Намаление – с 10,72%, е отчетено единствено при обслужените вътрешни полети (излитащи и кацащи) за изминалия м. септември 2021 г., или 1416 спрямо 1586  за същия период на 2020 г.

Съветът на ДАНО на DANUBE FAB и Управителният съвет заседаваха в София

Автор: BULATSA

Ръководствата на BULATSA и ROMATSA се срещнаха в София на 6 ноември за четиринадесетото заседание на Съвета на ДАНО на DANUBE FAB. Срещата бе съпредседателствана от Георги Пеев, генерален директор на BULATSA и Богдан Костас, генерален директор на ROMATSA.

Форумът беше информиран за напредъка на последния кръг от стратегическото планиране и отчитане на DANUBE FAB, статуса на обществените поръчки на ФБВП, координационните дейности на платформата за сътрудничество между ФБВП – InterFAB.

На заседанието бе представен и проекта SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на маршрута в югоизточна Европа), който функционира от 7 ноември. С влизането му в действие, операторите на въздухоплавателни средства вече могат да планират своите полети свободно през въздушното пространство на България, Румъния и Унгария, денонощно – 24/7, без ограничения на географските граници.

Членовете на съвета на ДАНО бяха информирани и за подготовката по участието на DANUBE FAB на Световния конгрес за УВД 2020. Те обсъдиха и резултатите от събитията на InterFAB с участието на DANUBE FAB – семинар за фрагментацията, 5-ти комуникационен семинар на InterFAB, 6-то заседание на лицата за контакт на InterFAB и 4-ти семинар за ефективност на InterFAB.

Членовете на Управителния съвет на DANUBE FAB също проведоха своето четиринадесето заседание, съпредседателствано от Арманд Петреску, генерален директор на ННО на Румъния, и Георги Пеев, генерален директор на BULATSA. На форума присъстваха и представители на Министерствата на транспорта, граждански и военни авиационни власти, национални надзорни органи, както и ДАНО от двете държави. Делегатите от Република Северна Македония и от Република Молдова бяха приветствани на конференцията.

Управителният съвет беше информиран за напредъка на последния кръг от стратегическото планиране и отчитане на DANUBE FAB, статуса на обществените поръчки на ФБВП, координационните дейности на InterFAB и напредъка на високоприоритетните проекти на ФБВП.

Заседанието обсъди предложеното проучване относно еволюцията на „архитектурата“ на европейското въздушно пространство, както и препоръките на Wise Persons Group в „Доклад за бъдещето на Единното европейско небе“.

Членовете на DANUBE FAB изразиха своята позиция относно препоръките в доклада на Wise Persons Group, че ФБВП може ефективно да допринесе за прилагането на цялостен системен подход към европейската авиация, подкрепен от добре дефинирани цели, реалистични очаквания и прагматични срокове, осигуряващи ангажираност и участие на всички участници.

Обсъдено беше и бъдещото разширяване на DANUBE FAB и по-специално приноса на Република Молдова и Република Северна Македония.

Следващите заседания на управителните органи на DANUBE FAB са планирани за пролетта на 2020 г. в Румъния.

BULATSA се включи в дискусии за кризата с капацитета на въздушното пространство в Европа и участието на функционалните блокове въздушно пространство в разработки по SESAR

Автор: BULATSA

Дискусия за капацитета на въздушното пространство в Европа се проведе вчера под домакинството на FABEC в рамките на Световния конгрес за управление на въздушното движение в Мадрид. Представители на функционални блокове въздушно пространство в Европа (DANUBE FAB, BALTIC FAB, BLUE MED FAB, FABCE, FABEC) и на управителния орган на мрежата (Network Manager) обсъдиха гледните точки и опита на пътниците. Целта е да се споделят практиките за трудностите при обслужване на нарастващия трафик и закъсненията.

Позицията на BULATSA представи директорът на Европейки програми, проекти и стратегии в BULATSA Веселин Стоянов. Участниците обърнаха внимание на фактори, различни от предоставянето на АНО, които имат значително влияние върху капацитета на въздушното пространство. Анализира се и необходимостта от подобряване на индикатора за ефективност относно опазване на околната среда, не само в отклонението от най-късия маршрут, но и възможността за ползване на въздушното пространство и предпочитанията на авиокомпаниите, например индикатор, който отчита свободното планиране спрямо възможностите за планиране на полети.

По рано в рамките на конгреса се проведе и дебат за участието на функционалните блокове въздушно пространство в разработки по SESAR под домакинството на DANUBE FAB с модератор Джеймс Хансън, Helios. В дискусията участваха Николас Варинско (SDM), Филип Корнелис (DG MOVE) , Якоб Кепа (SDM) и представители на DANUBE FAB, BALTIC FAB, BLUE MED FAB, FAB Europe Central и FAB Central Europe..

Основен фокус бе поставен върху предизвикателствата и възможностите за развитие на ролята на ФБВП. Представителите на ФБВП се обединиха в желанието си да доразвият концепцията за ФБВП и да осигурят участието в изготвянето на бъдещата архитектура на европейското въздушното пространство. Те изразиха твърда подкрепа за развитието ролята на функционалните блокове въздушно пространство в контекста на SESAR. Според Николас Вариско, SDM е готов да продължи работата си по ангажиране на ФБВП, като ключови фактори в технологичния прогрес на SESAR.

Четиринадесета среща на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB

Автор: BULATSA

Четиринадесетата среща на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB (SCF) беше проведена в София, България на 6-ти ноември 2018 г. Тези редовни консултации между социалните партньори и представители на ръководствата на BULATSA и ROMATSA предоставят позитивна рамка за създаване на по-тясно сътрудничество и обмяна на професионален опит и най-добри практики.

Ръководството на DANUBE FAB съдейства за активното участие на социалните партньори в срещата, като отбеляза отново важността на социалния диалог в УВД. Проведени бяха дискусии по последното развитие и дейности на ФБВП и беше направена актуализация на резултатите от срещите на управляващите органи на DANUBE FAB, проведени през 2018 г. Обсъдени бяха също еволюцията на проекта за свободно планиране на полетите във въздушното пространство, перспективите за разширяване на DANUBE FAB и съвместното участие в Световния УВД конгрес и изложба в Мадрид през март 2019 г.

Участниците бяха информирани също за резултатите от семинара за синхронизираното прилагане в DANUBE FAB на Регламент (EС) 2017/373, срещите между представители на различни ФБВП и представянето на специален семинар на Инструментариума за успешен социален диалог в УВД.

Следващата среща на Социалния консултативен форум ще се проведе през 2019 г. в Румъния.

Дванадесети заседания на управителните органи на DANUBE FAB

Автор: BULATSA

12-то заседание на Съвета на ДАНО/ 23 октомври 2018 г.

На 23 октомври 2018 г. в София се проведе дванадесета среща на Съвета на ДАНО на DANUBE FAB . Заседанието бе съпредседателствано от Георги Пеев, генерален директор на BULATSA, и от Карну Фаника, заместник генерален директор на ROMATSA.

Участниците бяха информирани и обмениха виждания относно напредъка на високоприоритетните проекти на DANUBE FAB в оперативната област, като изпълнението на SEE FRA и сезонното въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране на полети (FRA), статуса на обществените поръчки на DANUBE FAB, разширяването на функционалния блок въздушно пространство (ФБВП) и др. 

Бяха обсъдени редица теми от общ интерес като семинара, организиран от BULATSA през октомври 2018 г., относно синхронизираното изпълнение на Регламент (ЕС) 2017/373, както и поредицата от срещи и семинари в рамките на Платформата за сътрудничество между ФБВП.   

Членовете на Съвета на ДАНО одобриха необходимите действия за участие на DANUBE FAB в следващия Световен конгрес за управление на въздушното движение (УВД) в Мадрид през 2019 г.

12-то заседание на Управителния Съвет/ 24 октомври 2018 г.

Управителният съвет на DANUBE FAB проведе своето дванадесето заседание на 24 октомври 2018 г. в гр. Белчин, България.

На срещата присъстваха представители на министерствата на транспорта, органите за гражданска и военна авиация, националните надзорни органи, ДАНО на двете държави, както и делегати от Република Македония в качеството на Наблюдатели.

Членовете на Управителния съвет отбелязаха текущите развития във високоприоритетните проекти на DANUBE FAB в техническата, оперативната и други области.

Друг акцент на заседанието бе възможното разширяване на DANUBE FAB към съседни държави, което е основна цел още от установяването на DANUBE FAB през 2012 г.  Стартиран е формален процес за отправяне на покана към съседни държави за предоставяне на статут на Наблюдател в DANUBE FAB, съгласно нарочната процедура, описана в Политиката за Наблюдатели на DANUBE FAB.

Членовете на Съвета потвърдиха своята ангажираност за открит диалог с Европейската комисия по въпросите на ФБВП, особено в светлината на променящата се регулаторна рамка за ЕЕН.
Следващият кръг от заседания на управителните органи на DANUBE FAB е планиран за пролетта на 2019 г. в Румъния.

Семинар на партньорите от DANUBE FAB за синхронизираното прилагане на Регламент (EU) 2017/373

Партньорите от DANUBE FAB организираха семинар за синхронизираното прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение, за отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011, (ЕС) № 1035/2011 и (ЕС) 2016/1377, както и за изменение на Регламент(ЕС) № 677/2011. Семинарът се проведе в периода 1-3 октомври 2018 в гр. София под домакинството на BULATSA.
В събитието участваха представители на главните въздухоплавателни администрации от румънска и българска страна съвместно с ръководители от оперативната и техническата дейност, безопасност, качество, обучение, КНО, МТО, АИО и стратегии и планиране от ROMATSA и BULATSA.
Партньорите от DANUBE FAB обсъдиха теми като управление на съответствието, описание на функционални системи, управление на промени, обучение и компетентност на инженерно-техническия персонал, сертифициране и преходен процес, нормотворчески дейности на EASA и др.
Семинарът предостави платформа за обмен на информация и споделяне на най-добри практики между Румъния и България за координиран подход за постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2017/ 373.

Регионалното сътрудничество демонстрира устойчиви ползи

BULATSA взе участие в петото координационно съвещание на Платформата за сътрудничество между функционалните блокове въздушно пространство – InterFAB, заедно с представители на министерствата на транспорта, националните надзорни органи и доставчици на аеронавигационно обслужване представляващи BALTIC FAB, BLUE MED FAB, DANUBE FAB, FAB CE, FABEC и South-West FAB, на 21 септември в Сибеник, Хърватска, за обсъждане на текущите и предстоящите предизвикателства пред европейската авиация.
На съвещанието бяха дискутирани широк кръг от важни теми, като стратегията за нова архитектура на въздушното пространство, подготовката за третия референтен период на схемата за ефективност, предимствата и недостатъците на фрагментацията, и системния подход за европейския въздушен трафик. В допълнение, участниците се споразумяха за няколко действия насочени към решаването на сериозни проблеми, като въздействието на изменението на климата върху авиацията и непредсказуемостта на въздушния трафик. Представителите на Функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП) споделиха най-добрите практики в социалния диалог, постигнаха съгласие за по-нататъшни стъпки по изпълнението на общата комуникационна стратегия на InterFAB и обсъдиха проучванията сравняващи ефективността на управлението на въздушното движение на ЕС и САЩ, както и добавената стойност на ФБВП.
След интензивните и конструктивни дискусии участниците затвърдиха своята позиция, че инициативата InterFAB – и оттам ФБВП като такива – демонстрират значителни ползи за въздушния транспорт и се споразумяха да продължат съвместната си работа в следващите години.

11-ти срещи на Съвета на ДАНО и УС на DANUBE FAB

На 21 и 22 май 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния се проведоха единадесетите заседания на управителните органи на DANUBE FAB.
На заседанието на Съвета на ДАНО се обсъдиха стратегически проекти на DANUBE FABза следващия 5-годишен планов цикъл, свързани с предоставяне на услуги за УВД/АНО, статуса на обществените поръчки на DANUBE FAB, оперативните дейности (Въвеждане на тристранно денонощно въздушно пространство за свободно планиране (SEE FRA) между Република България, Румъния и Унгария, въвеждане на сезонно денонощно въздушно пространство за свободно планиране в границите на българското контролирано въздушно пространство, Договори за взаимодействие между Районните контролни центрове София и Букурещ и др.) и бъдещи технически проекти за оценка на потенциално внедряване на услуга за сателитно базиран автоматичен зависим обзор (ADS-B) във въздушното пространство на DANUBE FAB.
Членовете на Съвета на ДАНО бяха информирани за актуалните дейности на Съвета за обучение на DANUBE FAB и бе взето решение да се инициира съвместно разработване на съдържание и провеждане на курсове на регионално ниво. На срещата се обсъди и разширяването на ФБВП – проект с висок приоритет на DANUBE FAB, сътрудничеството с други ФБВП, както и резултатите от участието на DANUBE FAB в Световния конгрес за УВД в гр. Мадрид през м. март 2018г.
На 22 май 2018 г. се проведе единадесето заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB. В него участваха представители на Министерствата на транспорта, граждански и военни авиационни власти, Националните надзорни органи (ННО) и ДАНО на двете държави. Делегатите на Република Македония бяха приветствани в качеството на Наблюдатели. Македонската делегация изрази своето задоволство от доброто сътрудничество и подкрепа от страна на DANUBE FAB и желанието си участва в работата на DANUBE FAB по въпроси от взаимен интерес.
Членовете на УС на DANUBE FAB отбелязаха докладите на Съвета на ННО и Съвета на ДАНО, статусa на текущите обществени поръчки на DANUBE FAB, плановете за 2018 г. и високоприоритетните проекти съгласно Годишния план, включително новите модели на документи за планиране, позволяващи по-лесно следене и разбиране на документите.
На заседанието бяха анализирани и перспективите за развитие на DANUBE FAB в политически и икономически план по отношение на техническата и оперативна специфика, докладвана от Съвета на ННО и Съвета на ДАНО. В този контекст беше отбелязан статуса на последните развития по отношение на разширяването на DANUBE FAB и статуса на сътрудничеството между ФБВП в Европа и последните дейности проведени рамките на тази платформа: семинарите на тема – „Променливост на въздушния трафик и въздействието ѝ върху ефективността на УВД“ и срещи на тема ефективност и комуникации. Управителният съвет отбеляза статуса на изпълнение на проекта SEE FRA, както и предоставената информация относно сезонното въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране в българското контролирано въздушно пространство.
В резултат на срещата на УС на DANUBE FAB, Р България и Р Румъния отправиха официална покана към Р Сърбия за присъединяването й със статут на наблюдател към работата на DANUBE FAB. В продължение на инициативата и в рамките на официална делегация, водена от Президента на Р България Румен Радев в Сърбия на 21 и 22 юни 2018 г., генералният директор на BULATSA, Георги Пеев, проведе дискусии със сръбския доставчик на АНО (SMATSA) по същата тема.
Поредните заседания на управителните органи на DANUBE FAB са планирани да се проведат през есента в България.

DANUBE FAB с презентация „Въздействие на променливостта на трафика върху управлението на въздушното движение (УВД)“ в InterFAB панела на Световния УВД Конгрес

Директорът на дирекция „Европейски програми, проекти и стратегии“ на BULATSA Веселин Стоянов представи опита и практическите решения на DANUBE FAB в InterFAB панела „Въздействие на променливостта на трафика върху управлението на въздушното движение (УВД): проблеми и предизвикателства, решения“ в рамките на Световния УВД конгрес в Мадрид. Участниците в панела дискутираха по какъв начин различни фактори (политически конфликти, метеорологична обстановка, нискотарифни превозвачи, такси за АНО), влияят върху управлението на оперативната дейност и как може да бъде повишена предвидимостта в подобни ситуации.

DANUBE FAB домакин на семинар за киберсигурност в УВД

Партньорските ДАНО в DANUBE FAB – BULATSA и ROMATSA, бяха домакини на дебат за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на киберсигурността в УВД в рамките на Световния авиационен конгрес в Мадрид.
Участниците дискутираха последните развития в европейското законодателство, свързани с киберсигурността, и нуждата от внедряване на нови технологии, за да се отговори на новите изисквания на Директива (ЕС) 2016/1148 и сигурността, по смисъла на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 г. за определяне на общи изисквания. Представено беше реализирането на Оперативни центрове за киберсигурност (SOC), заедно с тяхната концепция, хардуерна и софтуерна платформа, роли, отговорности и бъдещи развития.
По време на дебата участниците акцентираха на обмена на информация за кибер инциденти между местните SOC в рамките на DANUBE FAB, с Европейските екипи за реагиране при извънредни компютърни ситуации в областта на УВД – EATM-CERT и EU-CERT, и други заинтересовани страни. Обсъдени бяха и упражнения и обучение по киберсигурност на европейско ниво (Cyber 2018).