Удовлетвореност на клиентите | ДП РВД

Удовлетвореност на клиентите

През годините сме участвали в многобройни проекти от различно естество в тясно сътрудничество с широк кръг от партньори и клиенти. Авиокомпаниите, летищата, доставчиците на аеронавигационно обслужване и държавните структури са откривали в наше лице новаторски и опитен партньор. Нашият стремеж е да предоставяме ефективни решения дори и при най-големите предизвикателства.

За всякакви въпроси, касаещи отношенията с клиенти, можете да се свържете с нас на е-мейл customerhelp@bulatsa.com

Анкетна карта на ползвателя - АМО

Моля попълнете настоящата анкетна карта, като маркирате полето, което в най-голяма степен отговаря на виждането Ви по поставения въпрос. С попълването на анкетната карта ще ни помогнете да отговорим на Вашите изисквания. Благодарим Ви за съдействието!

Анкета за удовлетвореността на клиента - ОВД

Нашата мисия е да осигурим висококачествено, надеждно и ефективно аеронавигационно обслужване, като поддържаме високо ниво на безопасност и допринасяме за намаляването на въздействието върху околната среда.

Ние разчитаме изключително много на това динамичният процес на взаимодействие с нашите клиенти да ни даде правилната насока за постигане на тези цели и за повишаване на качеството на обслужване. Анкетата за удовлетвореността на клиента цели да ни предостави Вашето виждане за нашите взаимоотношения.

Въпросник за удовлетвореността на ползвателя - АИО

Целта на службата за Аеронавигационно информационно обслужване (АИО) е да предоставя услуги с гарантирано качество, като поддържа високо ниво на безопасност на въздушната навигация. Предоставянето на обратна връзка от ползвателите е от голямо значение за постигането на тази цел.
Молим Ви да попълните Въпросника за удовлетвореността на ползвателя. Вашите отговори и препоръки ще ни помогнат да предоставим обслужване, отговарящо на Вашите изисквания.