Система за управление | ДП РВД

Система за управление

Интегрираната система за управление на ДП РВД е с обхват управление на въздушното движение (УВД), аеронавигационно обслужване (АНО) и други услуги, включващи: обслужване на въздушното движение, управление на въздушното пространство, управление потоците въздушно движение, комуникационно, навигационно и обзорно обслужване, аеронавигационно информационно обслужване, аеронавигационно метеорологично обслужване, разработване на процедури за полети и обучение на кадри за УВД/АНО.

Политика за безпристрастно отношение (Just culture)

Приоритетното развитие на политиката за безпристрастно отношение (Just Culture) като част от културата по безопасност цели да осигури правилното отношение на служителите на ДП РВД към осигуряване на безопасността, важността на системата за докладване на събития, свързани с безопасността и тяхното разследване, както и на решенията на ръководството на ДП РВД за осигуряване и непрекъснато подобряване нивата по безопасност чрез постоянен систематичен подход. Осигуряването на високи нива по безопасност е с голяма полза за обществото и гаранция за устойчиво развитие на авиационния бизнес.

Виж повече