Мениджмънт | ДП РВД

Мениджмънт

Георги Пеев

Георги Пеев

Генерален директор на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"

02 937 1102
02 980 0043
Иван Дяксов

Иван Дяксов

Зам. генерален директор Оперативна дейност

02 937 1202
02 980 0043
Илия Манолев

Илия Манолев

Зам. генерален директор Административна дейност

02 937 1603
02 980 0043
Витан Тодоров

Витан Тодоров

Финансов директор и главен счетоводител

02 937 1502
02 937 1322
Петър Данаилов

Петър Данаилов

Директор Районен център за обслужване на въздушното движение

02 937 4100
02 980 0043
Недко Мартинов

Недко Мартинов

Директор Летищен център за ОВД Варна

052 500 900
052 500 913

Боян Мутафчиев

Директор Летищен център за ОВД Бургас

056 801 600
056 801 603
Иван Стоилов

Иван Стоилов

Директор Летищен център за ОВД Пловдив

032 631 800
032 631 800
Борислав Феодоров

Борислав Феодоров

Директор Летищен център за ОВД Горна Оряховица

0618 61 600
0618 64 975
Владимир Гочев

Владимир Гочев

Зам. генерален директор Техническа дейност

02 937 1330
02 980 0043