История | ДП РВД

История

На 3 февруари 1969 г. с Решение № 37 на Министерския съвет е формирана Дирекция "Ръководство въздушно движение" (РВД) като отделна, самостоятелна организационна структура в рамките на Държавно стопанско обединение "Българска гражданска авиация" с основна задача осигуряване и обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България.

Създаването на предприятието е резултат от поредица събития в историята на българската гражданска авиация:

 • През 1922 г. с правителствено решение са закупени въздухоплавателни средства за граждански цели и е поставено началото на гражданската авиация в България.
 • Първият полет по вътрешни линии се провежда на 8 ноември 1927 г. по маршрут София- Варна - Русе.
 • През 1930 г. френската авиокомпания "Сидна", по-късно "Еър Франс", започва редовна експлоатация на маршрута Париж - Прага - София - Бургас - Истанбул и обратно.
 • През 1946 г. към Министерския съвет се сформира Дирекция "Въздушни комуникации".
 • През 1948 г. Законът за авиацията става основен нормативен документ, който претърпява редица изменения и допълнения като Закон за гражданското въздухоплаване на Република България.
 • През 1965 г. България става член на комуникационната мрежа SITA.
 • През 1965 г. са пуснати в експлоатация първите три трасови високочестотни (VHF) радиомаяка с всенасочено излъчване (VОR), последвани от въвеждането на десет дълговълнови предаватели за радиофарове с ненасочено излъчване (NDB) през 1966 г.

В резултат на нарастването на изискванията към гражданската авиация през 1966 г. се сформира държавно стопанско обединение "Българска гражданска авиация" със следните подразделения:

 • Държавно предприятие „Български въздушен транспорт" (ТАБСО);
 • Държавно предприятие „Авиация със специално предназначение";
 • Държавно предприятие "Граждански летища" за управление на граждански полети над територията на Народна Република България за осигуряване на техническо, летищно и търговско обслужване на български и чуждестранни въздухоплавателни средства, както и за изпълнение на други дейности, свързани с гражданската авиация;
 • Държавна въздухоплавателна инспекция към Министерството на транспорта за контрол на граждански трафик и въздухоплавателни средства, както и за изпълнение на задължения, делегирани на Министъра на транспорта по силата на Закона за гражданското въздухоплаване.

През 1967 г. Република България ратифицира подписаната в Чикаго през 1944 г. Международна конвенция за гражданска авиация и става член на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО).

Историята на ДП РВД е свързана с целенасочени усилия за модернизация на системата за управление на въздушното движение в страната чрез внедряване на съоръжения за комуникации, навигация и радиолокационен обзор.

Постиженията на предприятието през последните години се измерват с конкретни резултати - повишени нива на безопасност, модернизирана трасова мрежа, значително нарастване на обслужвания въздушен трафик и подобрено качество на предоставяните услуги.