Анализи и нива по безопасност | ДП РВД

Анализи и нива по безопасност

Основни тенденции в Безопасността за 2017 г.

Регистрирани събития в оперативната дейност за осигуряване на безопасно УВД:

 • Като резултат от ежегодното проучване на зрелостта на СУБ „EUROCONTROL CANSO SMS Standard of Excellence Measurement in 2017‘ е отчетен резултат от 73.24 %, което подрежда ДП РВД в челните 10 ДАНО от общо 43 европейски държави, участвали в проучването.
 • Докладвани са 494 авиационни събития, спрямо 487 през 2016 г.;
 • Не са регистрирани авиационни инциденти с клас на сериозност „А“, „В“ и „С“;
 • Регистрирани са 2 инцидента с клас на сериозност „E“, с принос на органите за ОВД, които са без последствия за безопасността;
 • 492 инцидента без принос на органите за ОВД, които са събития с клас на сериозност „Е“ без последствия за безопасността и „D“ неопределени събития;
 • Увеличава се броят на събитията, които не са по причина на органите за ОВД, както следва:
  • Сблъсък с животни, включително птици;
  • Действително или потенциално нерегламентирано навлизане в пътека за рулиране или писта за излитане и кацане;
  • Смущения на работата на въздухоплавателно средство посредством лазерни светлинни източници;
  • Нарушаване на минимумите за ешелониране.
 • Намалява до известна степен броят на събитията, без принос на органите за ОВД, както следва:

Регистрирани събития в техническата дейност при осигуряване на УВД:

 • Докладвани са 1222  събития, спрямо 1051 през 2016 г.;
 • Не са регистрирани авиационни инциденти с клас на сериозност „АА“ и „А“;
 • 2 инцидента с клас на сериозност (B) с принос на ОС;
 • 1 инцидент с клас на сериозност (В) без принос на ОС;
 • 12 инцидента с клас на сериозност (C) са с принос на ОС;
 • 17 инцидента с клас на сериозност (С) без принос на ОС:
 • 1190 събития,  без влияние върху органите за ОВД, с клас на сериозност „Е“ без последствия за безопасността и „D“ неопределени събития.

Брой авиационни инциденти:

За периода от 1997 до 2017 г., основавайки се на изгладените данни от графиките с приплъзване, се отчита трайна тенденция на подобрение на безопасността – регистрирано е повече от 15 пъти подобряване на безопасността на база на 5 годишното осредняване – от 1.58 (1997 г.) до 0.10 (2017 г.) АИ на 100 000 обслужени ВС.