Анализи и нива по безопасност | ДП РВД

Анализи и нива по безопасност

Анализи и нива по безопасност

Основни тенденции в Безопасността за 2018 г.

Регистрираните събития през 2018 г., свързани с безопасността в оперативната дейност при осигуряването на обслужване на въздушното движение (ОВД), са както следва:

Докладвани са 604 авиационни събития, спрямо 494 през 2017 г., от които:

 • Не са регистрирани авиационни инциденти с клас на сериозност „АА/А“ (произшествие/сериозен инцидент с принос на органите за ОВД).
 • Регистриран е един авиационен инцидент с клас на сериозност „В“ (голям инцидент с принос на органите за ОВД).
 • Регистриран е един авиационен инцидент с клас на сериозност „С“ (значителен инцидент с принос на органите за ОВД).
 • Регистрирани са 8 инцидента с клас на сериозност „E“, с принос на органите за ОВД, които са без последствия за безопасността.
 • 594 инцидента без принос на органите за ОВД, които са събития с клас на сериозност „Е“ без последствия за безопасността и „D“ класифицирани като неопределени събития без последствия за безопасността.
 • Увеличава се броят на събитията, които не са по причина на органите за ОВД, както следва:
  • Отклонение на въздухоплавателното средство (ВС) от разрешение/ инструкция по КВД;
  • Действително или потенциално нерегламентирано навлизане в пътека за рулиране или писта за излитане и кацане;
  • Смущения на работата на ВС посредством лазерни светлинни източници;
  • Всяко събитие, при което човешки действия пряко са допринесли или биха могли да допринесат за произшествие или сериозен инцидент;
  • Доклад за отказ на системи или ситуация на борда на ВС, които водят до изменение на плана или профила на полета - да се отчита като такова изменение на плана на полета, поради техническа причина или ситуация на борда, вкл. промяна на зададено полетно ниво (ПН), изчакване на земята или във въздуха и промяна на маршрута;
  • Загуба на радиокомуникация с ВС;
  • Доклад от екипажи на ВС (ЕВС) за трудности в управлението на ВС при попадане в зони с опасни метеорологични и природни явления.
 • Намалява броят на събитията, без принос на органите за ОВД, както следва:
  • Обявяване на аварийна ситуация (деклариране на „MAYDAY“ или „PAN“);
  • Даване на указания за минаване на втори кръг след издадено разрешение за кацане;
  • Сблъсък или опасно сближаване, на земята или във въздуха, между ВС и друго ВС, с терена или препятствие, включително събитие, близко до сблъсък със земята в условията на управляван полет (near CFIT).

Регистрирани събития в техническите дейности при осигуряване на управление на въздушното движение (УВД):

 • Докладвани са 1450 събития, спрямо 1222 през 2017 г.
 • Не са регистрирани авиационни инциденти с клас на сериозност „АА“, „А“ и „B“.
 • 12 инцидента с клас на сериозност (C) са с принос на ОС;
 • 1438 събития, без влияние върху органите за ОВД, с клас на сериозност „Е“ без последствия за безопасността и „D“ неопределени събития.

 

Брой авиационни инциденти – тенденции:

За периода от 1997 до 2018 г., основавайки се на изгладените данни от графиките с приплъзване, се отчита трайна тенденция на подобрение на безопасността – регистрирано е повече от 15 пъти подобряване на безопасността на база на 5 годишното осредняване – от 1.58 (1997 г.) до 0.10 (2018 г.) авиационни инциденти (АИ) на 100 000 обслужени ВС

В допълнение към гореизложеното, в резултат от ежегодното проучване на зрелостта на системата за управление на безопасността (СУБ) в предприятието е оценена на 72.56% от, “EUROCONTROL CANSO SMS Standard of Excellence Measurement in 2018”, което подрежда ДП РВД между челните доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО) в Европа.