Летищен център за ОВД Пловдив | ДП РВД

Летищен център за ОВД Пловдив

Летищен център за ОВД Пловдив е част от структурата на ДП РВД и осигурява обслужване на въздушното движение в контролираната зона и контролирания район на летище Пловдив. Летищен център за ОВД Пловдив осигурява, експлоатира и поддържа в установените норми параметрите на съоръженията, системите и оборудването на комуникационното, навигационното, обзорно, информационно, аеронавигационно, метеорологично и енергийно осигуряване на полетите и съпътстващата инфраструктура.

При изпълнение на дейността си ЛЦ за ОВД Пловдив взаимодейства с централно управление на ДП РВД, РЦ за ОВД София, ЦКИВП, летищния оператор на летище Пловдив, военните органи за ОВД на летищата Граф Игнатиево и Крумово и други ведомства и организации в съответствие с тяхната компетентност.

Структурата на ЛЦ за ОВД Пловдив се състои от ръководство и направления „Оперативна дейност" и „Оперативни системи".

Органът за ОВД в ЛЦ за ОВД Пловдив е летищна контролна кула (Пловдив КУЛА)

Пловдив КУЛА осигурява обслужване на въздушното движение в контролираната зона и контролирания район на летище Пловдив без използване на радар и включва обслужване по контрол на летищното движение, процедурно обслужване по контрол на подхода, полетно-информационно обслужване и аварийно оповестително обслужване.

В последните няколко години трафикът на Летище Пловдив се увеличи благодарение на откриването на нови редовни линии и чартърни полети, като не малко за това допринася и новоизградения терминал на летището.

През 2018 г. на летище Пловдив са обслужени 4192 движения на ВС.

Контакти:

+359 32 631 800

fax: +359 32 631 800

 ivan.stoylov@bulatsa.com