Летищен център за ОВД Горна Оряховица | ДП РВД

Летищен център за ОВД Горна Оряховица

Летищен център за ОВД Горна Оряховица е част от структурата на ДП РВД и осигурява обслужване на въздушното движение в контролираната зона и контролирания район на летище Горна Оряховица. Летищен център за ОВД Горна Оряховица осигурява, експлоатира и поддържа в установените норми параметрите на съоръженията, системите и оборудването на комуникационното, навигационното, информационно, аеронавигационно, метеорологично и енергийно осигуряване на полетите и съпътстващата инфраструктура.

При изпълнение на дейността си ЛЦ за ОВД Горна Оряховица взаимодейства с Централно управление на ДП РВД, РЦ за ОВД София, Център за координиране използването на въздушното пространство (ЦКИВП) и други ведомства и организации в съответствие с тяхната компетентност.

Структурата на ЛЦ за ОВД Горна Оряховица се състои от ръководство и направления „Оперативна дейност" и „Оперативни системи".

Органът за ОВД в ЛЦ за ОВД Горна Оряховица е летищна контролна кула („Горна Оряховица КУЛА")

Горна Оряховица КУЛА осъществява обслужване на въздушното движение в контролираната зона и контролирания район на летище Горна Оряховица без използване на радар и включва обслужване по контрол на летищното движение, полетно-информационно обслужване и аварийно оповестително обслужване.

На летище Горна Оряховица се извършват главно тренировъчни и бизнес полети като за 2018 г. са обслужени 1538 движения на ВС.

Контакти:

+359 618 61 600

fax: +359 618 64 975

 borislav.feodorov@bulatsa.com