Летищен център за ОВД Бургас | ДП РВД

Летищен център за ОВД Бургас

Летищен център за ОВД Бургас е част от структурата на ДП РВД и осигурява обслужване на въздушното движение в контролирания район и контрoлираната зона на летище Бургас. Летищен център за ОВД Бургас осигурява, експлоатира и поддържа в съответствие със стандартите и препоръчителните практики на ИКАО съоръженията, системите и оборудването на комуникационното, навигационното, обзорно, информационно, аеронавигационно, метеорологично, светотехническо и енергийно осигуряване на полетите и съпътстващата инфраструктура.

При изпълнение на дейността си ЛЦ за ОВД Бургас взаимодейства с централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Варна, РЦ за ОВД София, ЦКИВП, летищния оператор на летище Бургас и други ведомства и организации в съответствие с тяхната компетентност.

Структурата на ЛЦ за ОВД Бургас се състои от 3 направления „Оперативна дейност", „Оперативни системи" и „Финансово-счетоводни и помощни дейности".

Органите за ОВД в ЛЦ за ОВД Бургас са летищна контролна кула (Бургас КУЛА) и орган за контрол на подхода (Бургас ПОДХОД).

Органите Бургас КУЛА и Бургас ПОДХОД са оборудвани с новата автоматизирана система за УВД SATCAS v. 3, чиито множество функционалности я причисляват към най-модерните системи за УВД в Европа.

Бургас КУЛА осигурява обслужване на въздушното движение в контролираната зона на летище Бургас без използване на радар и включва обслужване по контрол на летищното движение, полетно-информационно обслужване и аварийно оповестително обслужване.

Бургас ПОДХОД осъществява обслужване на въздушното движение в контролирания район на летище Бургас с използване на радар и включва обслужване по контрол на подхода, полетно-информационно обслужване и аварийно оповестително обслужване.

През 2018 година са обслужени 24 081 движения на ВС на Летище Бургас.

Контакти:

056 801 600

fax: 056 801 603

dimcho.andonov@bulatsa.com