Центрове за ОВД | ДП РВД

Центрове за ОВД

ДП "Ръководство на въздушното движение" обхваща 5 центъра за обслужване на въздушното движение (ОВД) - Районен център за обслужване на въздушното движение София, разположен
в Централно управление на ДП РВД в близост до летище София и 4 летищни центъра за ОВД във Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица.
 

Районен център за обслужване на въздушното движение

От Районния център за обслужване на въздушното движение София се осигурява обслужването на въздушното движение в район за полетна информация (РПИ) София, който обхваща суверенното въздушното пространство (ВП) на Република България и ВП над акваторията на Черно море, в което Република България е поела отговорността за обслужване на въздушното движение.

+359 2 937 41 00
fax: +359 2 980 00 43