Услуги | ДП РВД

Услуги

е-Услуги

ДП “Ръководство на въздушното движение” предоставя достъп на авиационни ползватели
до сборник аеронавигационна информация и публикация (AIP) на Република България, авиометеорологични услуги, план за използване
на въздушното пространство и планиране на полети по ПВП.
 

Информация ДУВС

Информация за ползватели на въздушно пространство, които заявяват използването на
дистанционно управляеми въздухоплавателни средства

Виж повече