Заседание на европейския комитет на изпълнителните директори на ДАНО - членове на CANSO | ДП РВД
12 Фев
2019

Заседание на европейския комитет на изпълнителните директори на ДАНО - членове на CANSO

Генералният директор на BULATSA Георги Пеев участва в 66-тото заседание на Европейския комитет на изпълнителните директори на доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО), членуващи в Организацията за гражданско аеронавигационно обслужване – CANSO. Заседанието се проведе на 8 февруари 2019 г. в Централата на ЕВРОКОНТРОЛ в Брюксел.

Основен пункт в дискусиите бе формирането на стратегическата визия за CANSO Europe до 2035. ДАНО се обединиха около ключови принципи в подкрепа постигането на набелязаните дългорочни цели, като конкретните стъпки включват: защита интереса на крайния потребител, оптимизиране на регулативната рамка относно управлението на въздушното пространство (УВП), усъвършенстване планирането на краткосрочния и дългосрочен капацитет при аеронавиационното обслужване (АНО) и засилено внедряване на технологични решения, които позволяват централизирано предоставяне на специфични за УВД услуги. В допълнение, бяха обсъдени специфики относно ролята на ДАНО по отношение подобряване капацитета на европейското въздушно пространство, интензивно нарастващото използване на дронове за търговски и любителски цели, развитието на концепцията U-Space, както и аспектите на киберсигурността и пазара на услуги.

В заключение, ДАНО обмениха актуална информация за текущите инициативи на Европейската комисия.