Въвеждането на проекта SEE FRA завърши успешно | ДП РВД
07 Ное
2019

Въвеждането на проекта SEE FRA завърши успешно

 От  7 ноември 2019 се въвежда „Въздушно пространство за свободно планиране на маршрути в югоизточна Европа“ (SEE FRA).   Авиационните оператори ще могат да планират своите полети свободно през въздушните пространства на Република България, Румъния и Унгария, денонощно, без ограниченията на държавните граници.

Новите правила за планиране на полети значително оптимизират полетните траектории, не само чрез използване на най-късите връзки, но и чрез позволяване използването на най-ефективните трасета при необходимост, в случаите на външни влияния, като например за избягване на неблагоприятни метеорологични условия.

Според симулациите синергичният ефект от всички подобрения има потенциал да спести средно дневно до 10 000 морски мили от общото прелетяно разстояние, което представлява 80 тона икономия на гориво, 250 тона по-малко емисии на CO2 и 26 часа по-малко полетно време в натоварен ден.

Словакия, като част от проекта „ Въздушно пространство за свободно планиране в югоизточна Европа през нощта“ (SEEN FRA) заедно с България, Унгария и Румъния, ще направи оценка на възможностите за присъединяване към SEE FRA, тъй като в словашкото въздушно пространство вече са въведени 24/7 операции за свободно планиране на маршрута.

Дейностите, свързани със SEE FRA и националните проекти за FRA, са в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 716/2014 на Комисията, който предвижда отделните ДАНО да си сътрудничат за въвеждането на въздушно пространство за свободно планиране на маршрута над полетно ниво FL310 в цяла Европа до края на 2021 г.

Управителният орган на мрежата за УВД има централна роля като стимулатор и двигател на промените във въздушното пространство на европейско ниво. Благодарение на активното участие и пълната подкрепа на държавите-членки на EUROCONTROL и агенцията EUROCONTROL, операторите на въздухоплавателни средства ще могат да летят по оптимизирани профили, като използват по-малко гориво, намалявайки по този начин екологичното въздействие от авиацията.